Pepingen toont zich solidair met landbouwers

In Pepingen werd op de gemeenteraad van 23 april 2024 een motie aangenomen ter ondersteuning van de landbouwers. Dat bevestigt het bestaande gemeentelijke landbouwbeleid van LVB – Lijst van de Burger en maakt duidelijk dat Pepingen streeft naar leefbare landbouw.

“Het landbouwbeleid in gemeente Pepingen ondersteunt onze boeren zoveel mogelijk en dat zullen we vanuit LVB – Lijst van de Burger altijd blijven doen. Deze motie maakt duidelijk dat we ook lokaal het onderhandelde akkoord tussen de Vlaamse overheid en de landbouwsector blijven respecteren en landbouwgronden blijven beschermen waar mogelijk.”

 

Schepen van landbouw Greta Cochez: “We geven een duidelijk signaal dat land- en tuinbouw belangrijk zijn, nu en in de toekomst. Deze sector speelt een cruciale rol in onze voedselvoorziening en in de toekomst van onze gemeente en inwoners. Tegelijk geven we aan dat de sector en de verschillende overheden in gesprek moeten blijven om ook op hoger niveau tot oplossingen te komen voor de problemen die landbouwers vandaag kennen.”

 

Hart onder de riem

Burgemeester Eddy Timmermans: “In onze plattelandsgemeente Pepingen is er een sterke band met onze landbouwsector. Met een schepen die met beide voeten in de praktijk staat, kennen we de terechte bezorgdheden en maken we de penibele situatie van dichtbij mee. LVB – Lijst van de Burger pleitte daarom eerder al voor een leefbare landbouw, in het bijzonder voor de jonge landbouwers in familiale bedrijven die de toekomst van de sector vormen. “

 

Boerenlandschap

“De onzekerheid voor onze landbouwers was één van de redenen waarom gemeente Pepingen als eerste niet meeging in landschapspark ‘Boerenlandschap Pajottenland’, wat de andere Pajotse gemeenten later ook afvoerden om dezelfde redenen. Die overweging namen en nemen we altijd mee, in alle dossiers.”

 

“Deze motie bekrachtigt het huidige beleid dus, maar gezien het belang ervan mag dat ook wel. Het laat toe om onze landbouwsector een hart onder de riem te steken, zonder toekomstige werken van openbaar nut in het gedrang te brengen. Dat biedt zekerheid voor zowel landbouwers als burgers: een sterke landbouw en sterke voorzieningen bieden immers voordelen voor de hele gemeenschap.”

 

Bescherming van landbouwgrond

“Concreet wil de gemeente actief bijdragen aan de bescherming van landbouwgrond. Zoals het huidige akkoord met de Vlaamse overheid bepaalt, zullen er geen gronden aangekocht worden in herbevestigd agrarisch gebied en agrarisch gebied – met uitzondering voor werken van openbaar nut zoals rioleringswerken, verkeersveiligheid of fietspaden. Er zullen ook geen subsidies voor uitgereikt worden.”

 

“Pepingen herbevestigt het huidige beleid om bij rioleringswerken en werken van openbaar nut zo beperkt mogelijk ruimte in te nemen voor bv. de aanleg van grachten. Of voor nieuwe bushaltes, zoals we dit recent toepasten bij de werken aan kruispunt Termeeren. Er kwam een extra schuilhuisje maar met zo weinig mogelijk inname van privaat (landbouw)domein. Dat leverde ons – vreemd genoeg – wel meteen kritiek op vanuit de oppositie, die nochtans zegt dit punt te steunen. In theorie blijkbaar, maar niet in de praktijk.”

 

“Ook de kritische houding blijft uiteraard behouden t.o.v. de vaak zeer ruime globale kaders in agrarisch gebied binnen natuurbeheerplannen, bij vergunningsaanvragen om agrarisch gebied te bebossen of bij zonevreemde functiewijzigingen in agrarisch gebied.”

 

Volg ons op