Wie is
wie?

College van
Burgemeester
& Schepenen

Eddy Timmermans

Burgemeester

Bevoegd voor: algemene coördinatie, burgerlijke stand, bevolking, ruimtelijke ordening, openbare werken, huisvesting, personeel, politie en integrale veiligheid, brandweer, begraafplaatsen, feesten en ontvangsten, gemeentelijk patrimonium, erediensten en kerken

Rudi Seghers

Schepen - Voorzitter Sociaal Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

Bevoegd voor: financiën, cultuur en bibliotheek, welzijn, sociaal beleid en OCMW-dienstverlening (integratie, gezondheid, ouderenzorg, armoedebestrijding, betaalbaar en aangepast wonen, integratie gemeente-OCMW, thuisdiensten), kinderdagverblijf, erfgoed, vrijwilligersbeleid, ontwikkelingshulp

Saskia Beeckmans

Schepen

Bevoegd voor: jeugd, onderwijs, sport, AGB, digitalisering & communicatie, mobiliteit, verkeersveiligheid, burgerparticipatie

Greta Cochez-Leroy

Schepen

Bevoegd voor: landbouw, milieu & duurzaamheid, middenstand, tewerkstelling, plattelandsbeleid, dierenwelzijn, seniorenactiviteiten, toerisme

LVB
Gemeenteraadsleden

Sander Geerts

Voorzitter gemeenteraad

Gunther Roobaert

René De Vos

Raymond Raemdonck

Guy Derijcke

Vervangend raadslid

LVB Leden van het
Bijzonder Comité
voor de Sociale Dienst

René De Vos

Guy Derijcke

Dora De Haseleer

LVB leden

Sylviane Crozaz

Jonas Nachtegael

Iris Vanhoedenaghe

Christine Stockhem

Volg ons op