Pracht van
een Gedacht

Als enige politieke fractie in Pepingen gaan we opnieuw met onze burgers in dialoog over het toekomstige beleid in Pepingen. Elk idee en suggestie uit De Grote Pepingse Enquête, de Burgercafés en onze dagelijkse contacten wordt geanalyseerd, afgetoetst op haalbaarheid en in concrete beleidsprioriteiten gegoten. Ons doel: een beleid van en voor u, de Pepingse burger.

Na afloop van zowel enquête als Burgercafés stellen we deze beleidsprioriteiten voor met een ‘pracht van een gedacht’: concrete en haalbare voorstellen die praktische zaken moeten oplossen voor onze burgers.

#prachtvaneengedacht

Volg ons op