Lijst
van de
burger

Pepingen

Pepingse
nieuwsberichten

Zondag 23 juni is Dag van de Mantelzorg. Uit de Gemeentemonitor blijkt dat 38% van de ondervraagde Pepingenaren op een of andere manier mantelzorg geeft. 20% van de ondervraagde Pepingenaren geeft aan mantelzorg te krijgen. “Mantelzorgers zijn dagelijks in de weer en toch blijft deze vorm van zorg vaak onderbelicht, onzichtbaar en zelfs ondergewaardeerd. Op deze Dag van de Mantelzorg vragen we hier aandacht voor en tonen we dat zij niet alleen staan in onze gemeente.”
Onze LVB-fractie duidde huidig burgemeester Eddy Timmermans aan als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024.
Als steun voor de landbouw(ers) en als duwtje in de rug voor het milieu zamelt Pepingen elk jaar landbouwfolie en weidedraad in. Elke drie jaar worden ook versleten banden en afvalolie ingezameld.
De Vlaamse overheid plant de komende jaren grote investeringen om de N28-Ninoofsesteenweg verder verkeersveilig te maken. Nieuwe riolering, fietspaden en wegdek, maar ook een verkeersveiliger kruispunt Kestergat.

Over

LVB – Lijst van de Burger is en blijft een brede burgerlijst. We verenigen Pepingse burgers met al hun verschillende achtergronden, interesses en passies, maar met een gedeelde trots en toekomstvisie voor onze prachtige gemeente.

De Pepingse burgers en hun belangen staan centraal. De motivatie om Pepingen structureel en duurzaam te verbeteren, is wat ons verbindt

Onze 6
speerpunten

In onze campagne van 2018 kwam steeds de zeshoek terug. Zes gelijkwaardige hoeken voor zes gelijkwaardige Pepingse deelgemeenten.

Vandaag blijven ze de basis voor ons beleid voor een gemeente waar we trots op kunnen zijn.

(Verkeers) veiligheid

Landelijk Pepingen

Landbouw en ondernemerschap

Verenigd Pepingen

Pepingen dorp voor iedereen

Open bestuur

Volg ons op