INSPRAAK & Participatie

Inspraak, burgerschap, betrokkenheid, burger-participatie, transparantie, …

Het zijn maar enkele woorden die onze partij typeren.

Wij van LVB – Lijst van de Burger gaan voluit voor een beleid waarin iedere stem telt. We leven allen samen in een fantastische landelijke gemeente waarin het mogelijk moet zijn dat iedereen zijn zeg eens kan doen. Dit is overigens geen loze verkiezingsuitspraak! LVB zet zich al jaren in voor meer inspraak van de bevolking. We doen dit door dagdagelijks met mensen in dialoog te gaan, maar evenzeer door concrete projecten die we de voorbije jaren op poten hebben gezet. Zo is er de Grote Pepingse Enquête die vorig jaar reeds voor de tweede maal massaal werd ingevuld door onze dorpsgenoten. Daarnaast organiseerden we drie burgercafés waar iedereen zijn ideeën over onze gemeente kwijt kon. Zowel kleine als grote problemen. Voor elk probleem bestaat er ongetwijfeld een oplossing, en de beste oplossing bekomen we samen!