Verenigd Pepingen

Een actief
verenigingsleven

De Vlaamse middelen voor cultuur en sport zitten in elke gemeente sinds 2016 in de grote pot van het gemeentefonds. De gemeente Pepingen beschikt nu over deze middelen zonder de verplichting van een strak cultuur- of sportbeleidsplan. De verleiding bestaat om die middelen aan andere zaken te besteden dan aan sport of cultuur. LVB zal dit niet doen wil daarom een degelijk cultuur- en vrijetijdsbeleid blijven voeren, met voldoende middelen en met voldoende inspraak.

Pepingen heeft immers een bruisend en boeiend verenigingsleven. De LVB-kandidaten maken er al jarenlang graag en actief deel van uit. We hechten dan ook veel belang aan het verder ondersteunen van alle verenigingen. Zij zijn het cement van het sociale leven in onze uitgestrekte gemeente.
De gemeente doet al heel wat op het gebied van financiële, logistieke en infrastructurele ondersteuning.

De middelen die er nu voor voorzien worden, willen we minstens behouden. Via het subsidiereglement moeten vernieuwende initiatieven op gebied van sport en cultuur aangemoedigd worden.

Voor LVB is kunnen deelnemen aan sport, cultuur en vrije tijd geen luxe maar een basisrecht. De Pepingse Koepongs zijn een goede aanzet maar blijven beperkt tot Pepingse activiteiten. Financiële, sociale en psychologische drempels om aan activiteiten deel te nemen, worden nog niet helemaal weggehaald. Daarom wil Lijst van de Burger zich inzetten om de algemene UiTPAS in samenwerking met de omliggende gemeenten naar onze regio te brengen. Met deze laagdrempelige spaar- en voordeelkaart vergroten we het aanbod en leiden we iedereen – ongeacht afkomst – naar sport-, cultuur- en vrijetijdsactiviteiten in de hele regio.

Infrastructuur op maat van Pepingen

LVB wil dat iedere Pepingse vereniging steeds in een geschikte locatie terecht kan en dat kan vandaag al in de meerderheid van de gevallen. Er zijn echter nog enkele werkpunten. Zo verdient zaal de Kring in Bellingen een doorgedreven opknapbeurt. De Schuur in Pepingen is een mooie ruimte en kan mits de nodige aanpassingen (geluidisolatie, vloer, veiligheid) fungeren als vrijetijdsruimte voor burgers en verenigingen.

 

Onze jeugd verdient degelijke, veilige en goed uitgeruste lokalen. Een onafhankelijke jeugdraad – geleid door de jeugd en niet door de bevoegde schepen – moet een sterke partner blijven van het gemeentebestuur.

 

Pepingse sportverenigingen moeten nu vaak uitwijken naar buurgemeenten.
De sporthal kreeg dankzij LVB een haalbaar ruimtelijk uitvoeringsplan dat door alle partijen werd goedgekeurd. Samen met de verenigingen, geïnteresseerde burgers en omwonenden willen we nu eindelijk werk maken van de concrete plannen en van de uitvoering. Een sporthal in Pepingen mag geen fata morgana worden.

De locatie van onze bibliotheek zorgde de laatste jaren voor heel wat commotie. LVB blijft de geplande verhuis naar Pepingen betreuren. De bibliotheek in Bellingen in combinatie met het schoolgebouw biedt heel wat troeven. Aangevuld met de gerestaureerde kerk, Ter Loo, zaal de Kring en de prachtige landschappen had men alle troeven om van Bellingen een echt cultuurdorp te maken. In de visie van LVB mogen de gemeentediensten in Pepingen-centrum absoluut verstevigd worden, maar moeten al onze dorpskernen de kans krijgen om hun troeven uit te spelen.


Wat de locatie van de bib ook moge zijn, LVB gaat voluit voor een eigentijdse, laagdrempelige bib. Een aangename kennis- en ontmoetingsplaats voor alle leeftijden, waar iedereen de kans krijgt om te lezen, te leren, te ontdekken en te netwerken samen met zijn of haar dorpsgenoten. Bovendien moet deze bib van de toekomst samen met de andere 14 bibs van Regiobib Pajottenland & Zennevallei doorgedreven digitaal zijn.

(Verkeers) veiligheid

Landelijk Pepingen

Landbouw en ondernemerschap

Verenigd Pepingen

Pepingen dorp voor iedereen

Open bestuur

Volg ons op