Wie is wie?

College van Burgemeester & Schepenen

Eddy Timmermans

Burgemeester
 
Bevoegd voor: algemene coördinatie, burgerlijke stand, bevolking, ruimtelijke ordening, openbare werken, huisvesting, personeel, politie en integrale veiligheid, brandweer, begraafplaatsen, feesten en ontvangsten, gemeentelijk patrimonium, erediensten en kerken

Rudi Seghers

Schepen - Voorzitter Sociaal Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)
 
Bevoegd voor: financiën, cultuur en bibliotheek, welzijn, sociaal beleid en OCMW-dienstverlening (integratie, gezondheid, ouderenzorg, armoedebestrijding, betaalbaar en aangepast wonen, integratie gemeente-OCMW, thuisdiensten), kinderdagverblijf, erfgoed, vrijwilligersbeleid, ontwikkelingshulp

Saskia Beeckmans

Schepen - Voorzitter OCMW- en gemeenteraad
 
Bevoegd voor: jeugd, onderwijs, sport, AGB, digitalisering & communicatie, mobiliteit, verkeersveiligheid, burgerparticipatie

Greta Cochez-Leroy

Schepen
 
Bevoegd voor: landbouw, milieu & duurzaamheid, middenstand, tewerkstelling, plattelandsbeleid, dierenwelzijn, seniorenactiviteiten, toerisme

LVB Gemeenteraadsleden

Raymond Raemdonck

 

Gunther Roobaert

Gule Dedobbeleer

Sander Geerts

 

LVB Leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

René De Vos

Guy Derijcke

Dora De Haseleer

 

LVB leden

Sylviane Crozaz

Jonas Nachtegael

Iris Vanhoedenaghe

Christine Stockhem

 

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen