Verbetering op komst voor Hoesnaek: dit voorjaar uitrol zones 30 in Pepingse dorpskernen

Deze week zakte een delegatie van buurtbewoners uit de Hoesnaek in Pepingen af naar de gemeenteraad om de slechte staat van het wegdek, het vrachtvervoer en de snelheden in de straat aan te kaarten. Schepen van Mobiliteit Saskia Beeckmans (LVB) bevestigt dat deze bezorgdheden al op de radar van het gemeentebestuur staan en dat er op korte termijn verbetering op komst is, en niet alleen voor de Hoesnaek.

“De veiligheid van buurtbewoners, voetgangers en fietsers staat voorop. Niemand wil ongevallen of hinder. In afwachting van structurele maatregelen werd het wegdek in de Hoesnaek al meermaals hersteld. De bezorgdheden zijn – na eerder overleg met de buurt – wel degelijk goed gehoord. Het nieuwe mobiliteitsplan van Pepingen, goedgekeurd door de gemeenteraad in april 2023, voorzag al in een aantal oplossingen. Alles wordt nu stelselmatig ten uitvoer gebracht.” 

 

Zone 30 en verkeersremmers

Specifiek voor de Hoesnaek voorziet het nieuwe mobiliteitsplan een zone 30 tussen de Brugstraat en de Ninoofsesteenweg (zie beeld). “Alle Pepingse dorpskernen worden overigens zones 30 dit voorjaar. In oktober 2023 werden de uitvoeringsreglementen van het mobiliteitsplan goedgekeurd en in februari/maart 2024 start de aannemer met het plaatsen van alle zoneborden. Het is positief te zien dat ook de oppositie ons beleid op dat vlak goedkeurt en onze voorstellen en de ideeën uit eerdere burgerparticipatie nu zelf – telkens na de beslissingen – aanwijst als dé oplossing voor de Hoesnaek.”

 

 

“Wegmarkeringen worden in het voorjaar aangepakt bij geschikt, droog weer. In eerder overleg met de buurt werd bevestigd dat de verkeersremmende bloembakken uit de Trapstraat naar de Hoesnaek verhuizen van zodra daar de trajectcontrole opstart begin maart. Er worden ook extra Telramen geplaatst voor actieve verkeersmonitoring om nadien bij te sturen waar nodig.” 

 

Nieuw wegdek en riolering

Het wegdek van de Hoesnaek wordt op middellange termijn aangepakt bij de geplande rioleringswerken. “Niemand heeft er belang bij de straat twee keer te laten opengooien. Op dat moment wordt ook de missing link tussen het fietspad en de fietssuggestiestrook aangelegd.”

 

 

“Via het Charter Zwaar Vervoer sensibiliseren we verder rond zwaar vervoer in de kernen. Dit wordt ook in grote mate gerespecteerd door deze ondernemers en indien nodig hen in herinnering gebracht. Het blijft echter moeilijk om elke vrachtwagen of tractor te controleren op plaatselijk verkeer. Deze voertuigen horen tot op zekere hoogte bij elke plattelandsgemeente.

De dienst Verkeer van de Politiezone Pajottenland doet binnen haar mogelijkheden haar best om in de hele politiezone te flitsen waar nodig. Ook in de Hoesnaek gebeurde dat trouwens. Het recent aangekochte flitstoestel geeft alvast meer mogelijkheden om te flitsen op plaatsen waar dat vroeger minder evident was.”

 

 

“We horen zeker de vraag van de buurtbewoners en er worden op korte termijn ook maatregelen uitgerold. Daar gaat natuurlijk tijd over. Ook nadien zal worden bijgestuurd waar nodig.”

Nieuw mobiliteitsplan sinds 2023


Sinds april 2023 werkt gemeente Pepingen volgens het nieuwe mobiliteitsplan aan meer verkeersveiligheid in de hele gemeente. Dat kwam tot stand met burgerparticipatie. De verschillende stappen worden nu stelselmatig ten uitvoer gebracht. 


Het volledige plan en flankerende maatregelen kan je lezen op www.pepingen.be/mobiliteitsplan. 


Op pg 58 gaat het specifiek over Pepingen centrum en de zone 30 in de Hoesnaek.

Volg ons op