Toegankelijke en nabije geldautomaten moeten blijven in Pepingen

Op de gemeenteraad van 19 december werd in Pepingen een motie goedgekeurd om het tekort aan geldautomaten, cashpunten en fysieke dienstverlening van banken in de gemeente aan te kaarten bij de bevoegde instanties. Dat heeft immers voor alle burgers nadelen, maar treft in het bijzonder de kwetsbare groepen en de lokale handel.

Vlaamse steden en gemeenten zien met lede ogen aan hoe geldautomaten verdwijnen uit het straatbeeld door besparings- en efficiëntiemaatregelen van de banken. Daarbij verliezen inwoners een essentiële financiële dienstverlening. Ook in Pepingen blijft er slechts één geldautomaat over. Voor alternatieven moet uitgeweken worden naar Gooik, Lennik of Halle.

 

In Pepingen blijft er slechts 1 geldautomaat over (foto: Google Maps)

Eenvoudige toegang
Schepen van Welzijn Rudi Seghers: “Elektronisch betalen en digitaal bankieren maken hun opgang in onze maatschappij, maar niet iedereen kan of wil even snel mee in die ontwikkeling.  We zetten in op begeleiding via de digihelpers, maar een deel van onze burgers rekent nog altijd op eenvoudige toegang tot cash geld en bankdiensten in de buurt. Men moet nu steeds grotere afstanden afleggen voor fysieke dienstverlening, die dan ook nog eens steeds beperkter wordt. Daar is iedereen de dupe van, maar in het bijzonder burgers met weinig kennis van of mogelijkheden voor digitale toegang, mensen in armoede, senioren en iedereen die door omstandigheden minder mobiel is.”

 

Schepen van middenstand en lokale economie Greta Cochez: “Ook de lokale handelaars lijden eronder als er geen bankautomaten in de buurt zijn. Een aandeel van hun lokale klanten gaat immers cash halen in een buurgemeente en blijft daar in de buurt inkopen doen en horeca bezoeken. ”

 

Gemeenteraad keurt motie goed

De vier Belgische grootbanken richten wel al het ‘Batopin’-project op, waarbij ze samenwerken om tegen 2025 een efficiënt netwerk van cashpunten op te zetten waarbij elke burger kan rekenen op minstens 1 geldautomaat in een straal van 5 km. “Maar de banken sluiten hun kantoren sneller dan dat ze cashpunten openen. Het kantorennetwerk wordt afgebouwd en de laatste 8 jaar halveerde het aanbod van geldautomaten.”

 

Het schepencollege van Pepingen had veel begrip voor de bezorgdheden en het advies vanuit de Pepingse seniorenraad en bracht de motie ter stemming op de gemeenteraad. Daar werd die motie ook aangenomen. Daarmee sluit Pepingen zich aan bij de oproep van tal van andere steden en gemeenten. Samen vragen ze de federale regering en de Minister van Economie om aan de banksector een minimale norm van geografische dekking van geldautomaten op te leggen, om de toegankelijkheid voor de meest kwetsbaren te waarborgen en de afbouw van de fysieke dienstverlening te stoppen en te herstellen.

Volg ons op