Pepingse Cadeaubonnen uitgebreid beschikbaar voor kwetsbare gezinnen tijdens coronaperiode

De recente uitspatting vanuit de oppositie zet de feiten rond de coronasubsidies op zijn kop. Ieder Pepings gezin uit de meest kwetsbare doelgroepen kreeg de Pepingse cadeaubonnen waar ze recht op hadden. Het stond iedereen vrij om die cadeaubonnen al dan niet te spenderen bij de lokale handelaars.

Schepen van Welzijn Rudi Seghers licht toe: “Gemeente Pepingen heeft in de coronaperiode alle mogelijkheden aangegrepen om onze Pepingse burgers en zelfstandigen te ondersteunen. In 2021 tekenden we daarom in op het aanbod van de Vlaamse overheid om consumptiecheques te verspreiden die de koopkracht van kwetsbare gezinnen mee beschermt en de lokale economie ondersteunt. Het OCMW-personeel leverde hier overigens zeer goed werk: op korte tijd en onder moeilijke omstandigheden haalden ze deze extra subsidie van 5.541 euro binnen en verloren ze nooit de aandacht voor kwalitatieve basisdienstverlening.”

AEF_5081_Rudi Seghers_klein
Schepen van Welzijn Rudi Seghers (LVB)

Verdeling in twee rondes

“We kozen ervoor om 1108 consumptiecheques ter waarde van 5 euro zo rechtvaardig, snel en ruim mogelijk te verspreiden. We vroegen en kregen de toestemming om een aantal databanken te mogen raadplegen. Op die manier konden we rechtstreeks en gericht de cheques naar de kwetsbare doelgroepen opsturen zonder dat zij eerst een aanvraag moesten doen. We kozen voor de leefloners, de personen in schuldbemiddeling , de personen met een verhoogde kinderbijslag en de personen met een laag pensioen of vervangingsinkomen.”


“De OCMW-zitting van 22/09/2020 keurde een eerste reglement goed en in een eerste ronde werden 724 ‘Pepingse cadeaubonnen’ rechtstreeks en tijdig aan de betrokken gezinnen bezorgd. Voor de resterende 384 cadeaubonnen werd na aanpassing van het reglement (OCMW-zitting van 28/9/2021) zelfs nog een tweede ronde voorzien. Die cheques ging naar de mensen met de laagste inkomens, namelijk de leefloners en de mensen met een zeer hoge schuldenlast. Er was dus geen enkel gebrek aan inspanningen bij gemeente en OCMW om dit bij de juiste mensen te krijgen. De consumptiecheques werden uiteindelijk verstuurd naar 469 gezinnen. Beide keren werd het reglement met de aanpak en alle voorwaarden overigens goedgekeurd door alle fracties, inclusief cd&v.”


Volgens goedgekeurd reglement

“Uiteindelijk werden er tegen de opgelegde einddatum van 31.12.2021 zo’n 831 cadeaubonnen of 75% terug ingeleverd. Dat mag gerust een succes genoemd worden. Iedereen was vrij om de cadeaubonnen al dan niet te spenderen. Het niet-geconsumeerde bedrag van 1.331 euro gaat terug naar de Vlaamse overheid, wat maar rechtvaardig is. Gemeente Pepingen houdt zich daar aan de Vlaamse spelregels en aan het reglement dat alle fracties inclusief cd&v goedkeurden.”


Inzet op kwetsbare groepen gaat verder

“Op geen enkel moment werden er Pepingse burgers benadeeld, integendeel. Het is teleurstellend dat er op kap van kwetsbare groepen politieke aandacht gezocht wordt.. Gemeente Pepingen verloor geen tijd met zoeken naar financiële achterpoortjes en korte impulsen; na de coronaperiode richten we onze aandacht op een gevoelige uitbreiding van structurele inspanningen voor kwetsbare doelgroepen. Die lijst is ondertussen aanzienlijk: talloze activiteiten rond Zorgzame Buurten, een nieuwe buurtwerker, een hechtere gemeenschap met buurtnetwerk Hoplr, een buurtconciërge, een nieuwe Digiplek met Digidokter in de bib, een Fietsbieb in samenwerking met gemeente Gooik,… Daar liggen de prioriteiten van onze bestuursploeg : van Pepingen een warme gemeente maken waarin iedereen zich thuis kan voelen en zich kan ontplooien.

Volg ons op