Pepingen zorgt voor jaarlijks onderhoud van meidoornhagen

Binnenkort kunnen burgers, land- en/of tuinbouwers met een meidoornhaag in Pepingen bij de gemeente terecht voor een kosteloos jaarlijks onderhoud. Dat voorstel van landbouwschepen Greta Cochez (LVB – Lijst van de Burger) werd op de gemeenteraad van 28 mei 2024 goedgekeurd en moet bijdragen tot een landelijke en gezonde gemeente Pepingen.

Landbouw- en milieuschepen Greta Cochez (LVB): “Meidoornhagen zijn gekende landschapselementen in onze streek. We willen zoveel mogelijk stimuleren en ondersteunen om die langs landbouwpercelen of particuliere tuinen aan te leggen. De drempel van het onderhoud willen we verlagen. Daarom biedt de gemeente voortaan ondersteuning bij het snoeiwerk in de vorm van een kosteloos jaarlijks onderhoud in de winter.”

 

Het voorstel van schepen Cochez is voorzien in de meerjarenplanning en kreeg eerder al een positief advies van zowel de milieuadviesraad als de landbouwraad. Op de gemeenteraad van mei werden het nieuwe reglement en de werkwijze goedgekeurd. De oppositie onthield zich.

Eerst check, dan snoei

Het grote onderhoud zal telkens in de winter plaatsvinden, tussen de wettelijk vastgelegde periode van 1 november tot 1 maart. Dan zijn de planten in rust en kan (eventueel) bacterievuur niet doorgegeven worden via de bloesems. Als waardplanten zijn meidoornhagen daar vatbaar voor, net als mispels, kweeperen of appel- en perenbomen.

 

Schepen Greta Cochez: “Een infectie zou nefast zijn voor lokale fruitkwekers of hobbytelers. Op initiatief van LVB werd er daarom een extra bescherming voorzien: wie inschrijft voor het kosteloos onderhoud in de winter, kan zijn of haar haag deze zomer al, na de bloei, laten controleren door een professioneel snoeier. Dat is nieuw maar zeer efficiënt. Zo worden eventuele infectiehaarden vroegtijdig opgespoord en krijgen ze niet de kans om te woekeren. Particulieren worden met professioneel advies ondersteund om de besmetting effectief en duurzaam in te dammen. Dat verlaagt de infectiedruk gevoelig in de rest van de gemeente. De controle zal deze zomer al een eerste keer plaatsvinden, de eerste snoei volgt later dit jaar.”

Inschrijven:

✅ Burgers, landbouwers of tuinbouwers met een perceel in Pepingen zullen zich kunnen inschrijven via een formulier en via de website tot zondag 30 juni 2024. 

 

✅ Het onderhoud wordt gedaan door een gespecialiseerde firma en omvat het snoeien, hakselen en afvoeren van snoeisel.

 

✅ Komen in aanmerking: de boven- en buitenkant van meidoornhagen die bereikbaar zijn vanaf het openbaar domein.

 

✅ Alle informatie verschijnt met inschrijfstrook in de volgende editie van Pepingen Informeert.

 

✅ Ook bij de milieudienst kan je terecht met vragen via milieu@pepingen.be of 02 383 14 25.

 

Meerwaarde voor landelijk Pepingen

De meidoornhagen zijn niet toevallig gekozen. “Naast hun functionele invulling om landbouwpercelen en weiden af te bakenen, vormen ze al eeuwenlang een natuurlijke leefomgeving voor verschillende planten, insecten, vogels en kleine dieren. Onlangs nog vond de Insectenwerkgroep Zuidwest-Pajottenland een kolonie zeldzame nachtvlinders in een meidoornhaag in domein Ter Rijst in Heikruis.”

 

“Ze bevorderen de biodiversiteit en dragen samen met de landbouw in onze landelijke gemeente bij tot een belangrijk ecologisch evenwicht. Ze houden bovendien water langer vast, verminderen bodemerosie en bieden schaduw. Het zijn haalbare troeven waarmee men kan helpen om de impact van klimaatverandering te verminderen. Deze prachtige voorjaarsbloeiers dragen op langere termijn bij aan een gezonde, duurzame en landelijke leefomgeving in Pepingen.”

 

Goed op schema

“Gemeente Pepingen engageerde zich bij de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) om tegen 2030 te streven naar minstens 2.283,5m nieuwe hagen op ons grondgebied. Dankzij de inspanningen van gemeente en inwoners zitten we goed op schema. De meest recente rapportering van LEKP kwam aan bod op de vorige gemeenteraad en toont dat we nu al 35% van die doelstelling ofwel 800m extra hagen bereiken. Dat is o.a. via de jaarlijkse groepsaankoop waar heel wat Pepingenaren aan deelnemen. Een opsteker voor onze gemeente, zeker als je weet dat het Vlaamse gemiddelde 15% is. Op dat elan gaan we zeker verder, samen met onze inwoners.”

 

Meer info kan je binnenkort vinden op www.pepingen.be.

Volg ons op