Pepingen zamelt oude banden en landbouwfolie in

Als steun voor de landbouw(ers) en als duwtje in de rug voor het milieu zamelt Pepingen elk jaar landbouwfolie en weidedraad in. Elke drie jaar worden ook versleten banden en afvalolie ingezameld.

Op maandag 3 juni organiseerde de gemeente Pepingen opnieuw de driejaarlijkse inzameling van afvalbanden en afvalolie. Op donderdag 6 en vrijdag 7 juni vond de jaarlijkse inzameling van landbouwfolie en weidedraad plaats. De inzameldagen waren wederom een groot succes.

 

Onze landbouwers konden met hun afgedankte banden en olie terecht op de gemeentelijke site naast het recyclagepark. De landbouwfolie en weidedraad werd ingezameld aan de gemeentelijke loods.

 

Schepen van landbouw en milieu Greta Cochez: “Het belang van onze landbouw en een goed evenwicht met natuur en milieu kan niet overschat worden. Met samenwerking en dialoog komen we ver. Daarom zetten we dit initiatief verder, als één van de enige gemeenten in de regio. Onze landbouwsector streeft naar een duurzame en milieuvriendelijke aanpak en die inspanningen ondersteunen we graag. Zo leveren landbouwsector en gemeente samen een belangrijke bijdrage aan milieubescherming, recyclage en een duurzaam afvalbeheer.”

 

Landbouwfolie kan schadelijk zijn voor het milieu als het niet correct wordt afgevoerd. Het kan bijdragen aan vervuiling van water en bodem. Door het apart inzamelen van landbouwfolie kan het gerecycled worden en worden hergebruikt, wat bijdraagt aan een circulaire economie.

 

Het eindresultaat mag er wezen: er werden maar liefst 3 volle containers landbouwfolie afgevoerd. Zo draagt onze gemeente haar steentje bij aan duurzaamheid en milieubescherming, met een 💙💛💚 voor onze landbouw.!

Volg ons op