Pepingen stapt nog niet mee in gemeentefusie

De Pepingse beleidsploeg LVB – Lijst van de Burger neemt nota van de intentie van de gemeenten Gooik, Galmaarden en Herne om te fusioneren. De bestuurskrachtanalyse die werd uitgevoerd in de Pajotse gemeenten is voor LVB alles behalve voldoende overtuigend om nu reeds de piste van deze fusie te bewandelen.

Een doorgedreven professionele samenwerking behoort immers ook tot de mogelijkheden en moet verder onderzocht worden. Vandaag werken de gemeenten overigens al zeer goed samen op gemeenschappelijke thema’s zoals jeugd, sport, milieu, landbouw, mobiliteit, …

Beperkt financieel voordeel

In ieder geval geven de eerste indicaties niet aan dat voor de uitgestrekte plattelandsgemeenten een fusie een financieel voordeel zal opleveren. Het effect van de ‘bonus’ is na gemiddeld één legislatuur verdwenen. De beperkte middelen van de plattelandsgemeenten blijven beperkt, ook na een fusie. De kern van de zaak wordt zo uit de weg gegaan. Het gesprek over de financiering van de kleine gemeenten vanuit de middelen van de hogere overheid wordt immers nog steeds niet gevoerd.

Eerst burgers betrekken

Het cijferverhaal van de bestuurskrachtanalyse houdt op geen enkele manier rekening met de mening van de Pajotse bevolking. Voor LVB Pepingen moet hier eerst de burgers gehoord worden. Onze vragen over de nabijheid tussen inwoners en bestuur blijven onbeantwoord en onze hoop op een hoger voorzieningenniveau van de gemeente (in geval van fusie) is niet aangetoond.

We investeren vandaag heel veel in onze dorpskernen om daar de sociale cohesie te versterken. We zijn niet zeker dat onze Pepingse gemeenten in een groter geheel voldoende gewaardeerd zullen worden.

De analyse toonde aan dat de onbestuurbaarheid die in de vorige legislatuur is gecreëerd er voor Pepingen heel hard heeft ingehakt. Investeringen en personeelsaanwervingen lagen toen 4 jaar lang stil. We werken vandaag nog steeds aan de inhaalbeweging, met succes overigens. Pepingen is vandaag bestuurlijk en financieel gezond. Een politieke fusie die geen échte grondige meerwaarde betekent voor de inwoners van de betrokken gemeenten is een maat voor niets.

 

Volg ons op