Pepingen brengt vredesboodschap op 11 november

Op zaterdag 11 november organiseerde gemeente Pepingen de herdenking van Wapenstilstand, dit jaar in deelgemeente Beert. In samenwerking met de leerlingen en leerkrachten van Vrije Basisschool Harten Troef en concertband Theobaldus Groot-Pepingen, werden alle oorlogsslachtoffers van beide Wereldoorlogen en alle andere oorlogen ter wereld herdacht. Zo wil de gemeente vermijden dat de aandacht voor oorlogsleed zou uitdoven. ‘Nooit meer oorlog’ moet doorgegeven worden aan volgende generaties.

Na de gebedsviering in de Sint-Augustinuskerk van Beert volgde een passend eerbetoon aan het monument voor de gesneuvelden. Burgemeester Eddy Timmermans bracht er een serene vredesboodschap:

 

Je kan je afvragen: waarom toch ieder jaar in die grauwe novemberkoude samenkomen? Waarom al die moeite doen om vredesbomen te planten, vredestuinen aan te leggen, monumenten op te zetten en te onderhouden, om te praten over lang vervlogen tijden? 

 

Omdat deze symbolische daden van onschatbaar belang zijn. Het zijn lessen die we doorgeven. We blijven herhalen ‘nooit meer oorlog’. Want wie niet leert uit de geschiedenis, is gedoemd om ze te herhalen. Alles aan vandaag maakt onze vredeswens zichtbaar, tastbaar en duurzaam zodat we het kunnen doorgeven aan volgende generaties. Het is mede dankzij die overheveling, van generatie op generatie, dat we nooit zelf van dichtbij geconfronteerd werden met zo’n geweld, zo’n ontberingen. Het is onze plicht om deze herinnering levendig te houden.

 

Exact 105 jaar geleden zwegen de kanonnen en de mitrailleurs van de Eerste Wereldoorlog. We staan stil bij die lange reeks van pijnlijke gebeurtenissen die om klokslag 11u op 11 november stopten. Maar Wapenstilstand draait om veel meer dan die ene datum, dat ene uur, die ene regio in de Westhoek. We vatten dit moment van collectieve herinnering en huldiging aan om gepaste hulde te brengen aan onze dorpsgenoten en landgenoten, oudstrijders en verzetslieden, die zovele offers moesten brengen, soms zelfs het ultieme offer, tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dit is ook het moment om te denken aan de hoge, veel te hoge kost die betaald werd door miljoenen onschuldige slachtoffers en families in alle daaropvolgende oorlogen, in binnen- en buitenland. Tot op vandaag zien we hele regio’s afglijden in een spiraal van geweld en menselijk leed. In Oekraïne, aan de buitengrenzen van ons eigen Europa of nog recenter in Gaza.

 

Vrede is een fragiel concept en het is verre van vanzelfsprekend. Wie echt wil, kan altijd aan de slag met haat, vooroordelen of conflict. Het is de kunst om dat te overstijgen. Via dialoog, samenwerking, verdraagzaamheid, een open geest. We dragen vandaag ook een boodschap van hoop uit. Nooit meer oorlog. Eindelijk vrede. Eindelijk tijd om te luisteren: naar onszelf, naar elkaar en naar de wijde wereld rondom ons. Eindelijk ruimte om te ontdekken waar het goede van de mensheid zit. Om onze ambitie, ons vernuft en onze dadendrang aan te wenden voor iets positiefs. Om eindelijk te weten te komen tot wat we in staat zijn met empathie en solidariteit. Dan pas is onze maatschappij heel. Dan pas gaan we vooruit, als mens onder de mensen.

 

Laat ons dus samen die vredesgedachte levendig houden en doorgeven. Aan iedereen die het wil horen en misschien vooral aan wie het niet wil horen. 

 

Ook aan alle andere oorlogsmonumenten in de 6 deelgemeenten van Pepingen werden de gesneuvelden, oud-strijders, verzetslieden en onschuldige oorlogsslachtoffers gehuldigd met een bloemenkrans. Na de huldiging volgde een optocht onder muzikale begeleiding van concertband Theobaldus en trokken de aanwezigen naar ’t Zaaltje in Beert. 

 

Schepen van cultuur Rudi Seghers leidde er een poëtisch-muzikaal bezinningsmoment in van Geert Vanhassel en Jan Vanlaet. Zij brachten een pakkend verhaal over liefde in het decor van een tweestrijd waarvan we vertelden dat het nooit meer mocht gebeuren. In ’t Zaaltje werd de herdenking afgesloten met een drankje en een broodje aangeboden door het gemeentebestuur. 

 

 

Volg ons op