Neen, de trajectcontrole moet niet verplaatst worden

Bij de vragen over de nieuwe trajectcontrole in de Trapstraat viel schepen van mobiliteit Saskia Beeckmans (LVB – Lijst van de Burger) allesbehalve uit de lucht op de voorbije gemeenteraad van 3 oktober. Ze stelde duidelijk dat de trajectcontrole, als belangrijk deel van het nieuwe mobiliteitsplan, niet in gevaar komt.

Snelheden verlagen

De trajectcontrole komt er om nog dit najaar de snelheden structureel te verlagen op het traject van en naar de school, de bib, de Kring, OC Terloo enz. waar weggebruikers van alle leeftijden komen en waar er geen gelegenheid is om een afgescheiden fietspad te plaatsen.


Bijsturing op het terrein

Dat maakt deel uit van het mobiliteitsplan waar Pepingen samen met haar burgers 2 jaar lang hard heeft aan gewerkt en dat voor het eerst inzet op verkeersveiligheid voor de komende tien jaar. In zo’n omvangrijk plan is enige bijsturing op het terrein niet zo ongewoon, daar is onze bestuursploeg op voorbereid. De gemeentediensten voeren in dat kader altijd een dubbelcheck uit.


Duidelijke snelheidszones

Vóór de inwerkingstelling van de trajectcontrole worden de snelheidsregimes zoals gepland aangepast aan de wettelijke en technische vereisten. Dat kan eventueel ook nog met een reparatiebesluit. Duidelijke snelheidszones zijn overigens één van de uitgangspunten van het mobiliteitsplan.


Paniekvoetbal is dus niet nodig. In het belang van onze burgers, zetten we de inhaalbeweging naar een verkeersveilig(er) Pepingen verder volgens plan.

Volg ons op