Kruispunt Termeeren wordt verkeersveiliger

Vanaf februari 2024 start Agentschap Wegen en Verkeer met de geplande herinrichting van het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Eikstraat in Pepingen. Er komen nieuwe oversteekplaatsen, een middeneiland, toegankelijke en verhoogde busperrons en een aansluiting op de toekomstige fietspaden langs de Eikstraat. De werken moeten klaar zijn tegen midden april.

Schepen van Mobiliteit Saskia Beeckmans (LVB – Lijst van de Burger): “We zijn tevreden dat de geplande werken van start kunnen gaan en dat we in samenwerking met AWV de veiligheid van voetgangers en fietsers gevoelig kunnen verhogen. Zo sluit dit naadloos aan bij de doelstellingen van het nieuwe mobiliteitsplan van gemeente Pepingen.”


 

✅ Nieuwe oversteekplaatsen en een middeneiland

✅ Verhoogde en vlot toegankelijke bushaltes in beide richtingen

✅ Nieuw Hoppinpunt met Hoppinzuil en fietsenstalling

✅ Herinrichting kruispunt met asverschuiving en asfaltlaag

✅ Aansluiting voorzien van oversteekplaatsen op toekomstige fietspaden Eikstraat

 

“De Ninoofsesteenweg is vandaag een brede gewestweg waar het zeker in de spitsuren gevaarlijk oversteken is. Dat wordt veiliger met nieuwe oversteekplaatsen en een middeneiland. Voor schoolgaande jeugd en voor onze burgers is het een veelgebruikte opstapplaats voor openbaar vervoer richting Halle en Lennik. De bushaltes ‘Pepingen Termeeren’ krijgen in beide richtingen een nieuwe plaats en worden verhoogd, zodat iedereen vlot en veilig kan op- en afstappen. Op deze locatie komt ook een nieuw Hoppinpunt met Hoppinzuil, bushokje en fietsenstalling, zodat het makkelijker wordt om over te schakelen op andere vervoersmiddelen zoals de fiets.”

 

“Het kruispunt zelf wordt heringericht en krijgt een asfaltlaag. Bij de werken wordt een aansluiting voorzien van de nieuwe oversteekplaatsen op de toekomstige fietspaden in de Eikstraat die gemeente Pepingen zal aanleggen. We zijn erop gebrand om ook de verkeersveiligheid richting de dorpskern van Beert te verbeteren en na een lange administratieve weg wordt dat project steeds concreter. Binnenkort informeren we onze burgers over de plannen en de voortgang.”

 

Concrete planning

Vanaf half januari start de aannemer met enkele voorbereidende werken die geen structurele hinder veroorzaken. Nadien verplaatst Fluvius een verlichtingspaal in de Eikstraat.

 

Schepen Saskia Beeckmans: “In de week van 12 februari starten de wegenwerken, die in 2 fasen zullen verlopen en volgens de huidige planning zo’n 9 weken zullen duren. Er wordt eerst gewerkt op de weghelft richting Pepingen, nadien volgt de weghelft richting Halle en de Eikstraat. Bij gunstige weersomstandigheden zijn de werken half april klaar.

 

Omleidingen

Tijdens de volledige duur van de werken blijft de Ninoofsesteenweg open voor verkeer. Via tijdelijke verkeerslichten zal men de werfzone beurtelings kunnen passeren. In fase 1 zal er enkel eenrichtingsverkeer richting Beert mogelijk zijn. In fase 2 wordt de straat tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. Schoolbussen en bussen van De Lijn kunnen wel steeds in de richting van Beert blijven rijden. Voor autoverkeer en bussen in de richting van de gewestweg worden omleidingen voorzien. De kleinere straten worden tijdelijk eenrichtingsverkeer om veilig en vlot verkeer te garanderen.

 

Op de Ninoofsesteenweg komen tijdens de werken tijdelijke bushaltes net buiten de werfzones. In fase 1 kunnen fietsers het fietspad niet gebruiken en worden er lokale omleidingen voorzien. Tijdens de beide fasen proberen we samen met AWV de hinder zoveel mogelijk te beperken.

 
Meer informatie zal te vinden zijn op www.pepingen.be en op www.wegenenverkeer.be/pepingen.
 

Volg ons op