Het nieuwe busnet, hoe zit dat nu in Pepingen?

Vanaf 6 januari 2024 start De Lijn met een nieuwe vervoersregeling voor bussen in het Pajottenland en de Zennevallei. Schepen voor mobiliteit Saskia Beeckmans was voor gemeente Pepingen bij de voorstelling en geeft duiding bij de wijzigingen.

“De nieuwe regeling komt er onder impuls van de Vlaamse overheid, die met haar nieuwe mobiliteitsvisie het openbaar vervoer efficiënter wil maken en het voor de reizigers makkelijker wil maken om vervoersmiddelen te combineren. Met die nieuwe visie zijn we ook in Pepingen al even aan de slag: het nieuwe mobiliteitsplan is er op afgestemd, we waren pionier met de eerste elektrische deelwagens in de regio en we hebben recent nieuwe Hoppinpunten ingericht. In alle Pepingse dorpskernen kan je nu je fiets achterlaten in een degelijke fietsenstalling en overstappen op openbaar vervoer of omgekeerd.”

 

Hogere frequentie

De Lijn analyseerde het reizigersgebruik op de huidige buslijnen en stemde zo het aanbod verder af op de vraag. In de hele regio worden buslijnen uitgebreid, ingekort of enigszins verlegd. Er komt een nieuwe benaming, vaak met de ‘R’ van regionaal. De huidige regeling werd doorgesproken met de Vervoersregioraad Vlaamse Rand, waarin ook Pepingen een actieve rol opneemt. “In Pepingen zorgt de nieuwe regeling niet voor grote verschuivingen. Gezien onze gunstige ligging langs enkele van de grotere streeklijnen, zien we daar vooral vlotter en frequenter openbaar vervoer komen, ook in de spits. Het schoolvervoer blijft bv. ook ongewijzigd.”

 

Concreet voor Pepingen

 

  • Op de lijnen 153, 163, 170 en 171 wordt de frequentie opgedreven.
  • De lijnen 153, 170 en 171 veranderen van naam en worden respectievelijk R53, R70 en R71. De trajecten blijven ongewijzigd.
  • Lijnen 144 en 145 worden samengevoegd tot lijn R44. Deze zal vaker rijden, maar rijdt niet meer tussen Pepingen en Breedhout. Deeltraject Sint-Pieters-Leeuw/Pepingen verdwijnt (weinig reizigers), het traject Sint-Pieters-Leeuw/Brussel loopt voortaan over Halle via de nieuw genummerde lijnen R53, R70 en R71.
  • De impact van de nieuwe lijnen wordt maandelijks geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Meer info op pepingen.be, bij de dienst mobiliteit en rechtstreeks op www.delijn.be/nl/gemeente/pepingen/. Bij die laatste vind je ook de routeplanner.

 

Vervoer op maat

Vlotter en efficiënter openbaar vervoer in Pepingen juichen we natuurlijk toe. We blijven er wel over waken dat er door de nieuwe aanpak van sterkere streeklijnen geen blinde vlekken ontstaan in onze gemeente en in de brede regio. Dit wordt opgevangen door het aanvullende net, het zgn. vervoer op maat of flexvervoer. De ‘belbus’ van vroeger wordt de ‘flexbus’. Via de Vervoersregioraad Vlaamse Rand laten we onze stem horen en pleiten we mee voor voldoende middelen om dat ‘vervoer op maat’ volwaardig uit te rollen in de hele regio.

 

Volg ons op