Herinrichting dorpskern Beert krijgt vorm

De inwoners van Pepingen gaven tijdens een participatiemoment dit voorjaar hun kijk op de herwaardering van de dorpskern in Beert. Daarmee ging het gemeentebestuur aan de slag en momenteel worden de eerste plannen uitgevoerd. Het authentieke kerkhof wordt ingegroend volgens het bijgewerkte plan en ook de omgeving rond de kerk krijgt een update.

Op dit moment is de ingroening van het authentieke kerkhof volop aan de gang. “We zijn enorm blij dat Onroerend Erfgoed de visie van het gemeentebestuur en kerkfabriek gevolgd is en de herwaardering van dit waardevolle erfgoed mee ondersteunt. Het kerkhof rond de kerk is één van de laatsten in zijn soort.” De voorbije week ging ook de eerste schop in de grond voor de realisatie van de nieuwe fietsenstalling naast de kerk.

Karakter en kleur

Voor de ingroening van het kerkhof wordt samengewerkt met sociaal maatwerkbedrijf KiemKracht, het vroegere ProNatura. “Zij gaven de voorzet voor het plan dat later samen met inwoners, verenigingen en kerkfabriek verfijnd werd. We wilden iedereen betrekken en goed informeren voor wat toch belangrijke beslissingen zijn. Dat waren stuk voor stuk constructieve, verrijkende gesprekken waarbij we iedereen danken voor hun inbreng.

De realisatie verloopt in fasen. Op het kerkhof werd het oude grind ondertussen weggehaald en werd er in de plaats een mengsel gezaaid van gras en bloemenzaad van planten die laag bij de grond bloeien. “Dat is veel aangenamer en onderhoudsvriendelijker. Om de vier à vijf weken wordt het gras nu gemaaid en tussendoor is er meer kleur in het geheel. Een aantal nieuwe struiken en kleine boompjes maken het geheel af. De grijze vlakte wordt zo een groene rustplek die nog steeds ruimte laat om te rouwen en die het karakter van de omgeving tegelijk tot zijn recht doet komen.”

Herinrichting kerkomgeving Beert krijgt vorm

“De meeste graven werden door Onroerend Erfgoed als waardevol bestempeld en worden geconserveerd. Voor elk graf is er een dossier dat precies beschrijft wat daar voor nodig is. De gemeente ontvangt voor de herstelwerken vier jaar lang ongeveer 6.000 euro. De eerste graven worden binnenkort één voor één aangepakt. De gemeente neemt het onderhoud op zich van de graven waarvan de concessie vervallen is.”

Mobipunt en groen rustplekje

Naast het kerkhof wordt ook de brede omgeving van de kerk aangepakt. Vlak naast de ingang van de kerk komt er een overdekte fietsenstalling , een aangenaam rustplekje met picknicktafel en ingegroende parkeerplaatsen met een laadpaal. Dit ‘Mobipunt’ wordt volledig geïntegreerd in de omgeving en moet het overstappen van het ene vervoersmiddel naar het andere vergemakkelijken. Ook het middenpleintje zal worden aangepakt. Dat zal voortaan veel kleurrijker ogen, met streekeigen planten en bloemen. In een latere fase volgt ook nog de ingroening van de Johan Demaeghtstraat richting Eikstraat. “Daar wachten we nog even mee, want binnen afzienbare tijd moet Beert ook aangesloten worden op waterzuivering. Na de nodige rioleringswerken kan de straat dan duurzaam ingericht worden.”

Erfgoed klaar voor de toekomst

“Iedereen kent het dorpszicht van Beert en op dat typische Pajotse karakter zijn we terecht fier. Dat willen we in belangrijke mate opwaarderen en onze dorpskernen met respect voor het erfgoed klaar maken voor de toekomst. De tijd staat immers niet stil. Het Mobipunt is een verbetering voor de mobiliteit en geeft aandacht aan opkomende trends als elektrisch rijden, deelmobiliteit en sterker openbaar vervoer. Eerder werd het wandelwegje naar de kerk al hersteld door de gemeentediensten. Beert maakt deel uit van een uitgebreid wandel- en fietsnetwerk en daarom zetten we in op die nieuwe fietsinfrastructuur en goede wandelwegen. Zowel bewoner als bezoeker krijgt alle ruimte om te genieten van de dorpskern. Je mag deze realisaties in de publieke ruimte ook zeker zien als een aanvulling op en blijk van respect voor de inspanningen die zovele vrijwilligers doen om van Beert een bruisend dorp te maken, denk maar aan de renovatie van de parochiezaal of de jaarlijkse ‘hoogmis’ Feestend Beert. Dankzij de samenwerking met onze inwoners, verenigingen, kerkfabriek en sociale partners is er nu een evenwichtige mix tussen oud en nieuw. Met respect voor wat was, voor wat is en voor wat komt.”

Lees meer over het omgevingsplan voor de herwaardering van de dorpskern in Beert op www.pepingen.be.

Volg ons op