Verwezenlijkingen

Een blik terug in de tijd

LVB – Lijst van de Burger wil voluit gaan voor een toekomstgericht beleid. Dat kon u zelf ondervinden in ons programmaboekje. Samen willen we echt gaan voor een oprecht bestuur dat ons klaarstoomt voor de uitdagingen van de toekomst.

Net daar heeft het schoentje in het verleden wel eens gekneld. Zoals u weet heeft de Pepingse politiek geen beste beurt gemaakt de voorbije legislatuur.

De nutteloze juridische procedures, de 2 jaar van georganiseerde stilstand en de stemmingmakerij maakten uiteraard geen deel uit van het toekomstplan dat LVB begin 2013 met succes uittekende voor Pepingen en al haar inwoners.

We trekken er lessen uit, maar we blijven niet hangen in het verleden. Het is eigen aan ons DNA als Lijst van de Burger om steeds vooruit te kijken en die toekomst positief en constructief te benaderen. We willen nu écht vooruit met Pepingen, samen met u.

Politiek moet immers verbinden en niet ontbinden.
Wat er ook beweerd mag worden – en die ‘alternatieve feiten’ tieren welig in deze laatste dagen – kon LVB wel degelijk een krachtdadig beleid voeren met een visie.

We verzamelden op 4 jaren voor alle Pepingenaren een mooi palmares van verwezenlijkingen waar we trots op zijn. We zetten enkele daarvan dan ook graag nog eens op een rijtje.

Heraanleg Ninoofsesteenweg

LVB – Lijst van de Burger nam het dossier van de heraanleg in handen bij de start van de legislatuur. Hoewel de uitwerking al vast lag en niet geheel paste in onze visie, stelden we ons toch constructief op en verbeterden we de plannen waar mogelijk. Zo maakten we werk van extra veiligheid, in het bijzonder aan de bocht met de Hoesnaek. Zes aangekochte snelheidsmeters maken autobestuurders bewust van hun snelheid.

Extra aandacht voor de handelaars

De werken aan de steenweg waren broodnodig, maar duurden lang. De onvermijdelijke hinder trachtten we te beperken door een intensieve opvolging – ons bestuur was aanwezig op elke werfvergadering – en maximale dialoog met de overheid en alle leveranciers. Onze aandacht ging naar onze bewoners, maar ook het lot van de lokale handelaars trokken we ons aan.

De Middenstandsraad – ook een verwezenlijking van LVB – werkte nauw samen met het bestuur om klanten toch tot bij de handelszaken te brengen ondanks de omleidingen.

Met succes bovendien, want aan het einde van de werken waren er meer handelszaken dan bij de start!

LED-verlichting

LVB ijverde bij de heraanleg van de steenweg voor het gebruik van LED-verlichting.

Milieuvriendelijker, energiezuiniger en bovendien veiliger! Pepingen werd zo de eerste Vlaamse gemeente met deze verlichting op een gewestweg.
In de toekomst zien we dit graag in de hele gemeente Pepingen.

Eerste elektrische laadpaal

Op vraag van LVB werden in het centrum wachtleidingen gelegd voor een oplaadpunt voor elektrische wagens. Een oplaadpunt voor elektrische fietsen werd voorgeïnstalleerd.

Door overleg kon LVB de toewijzing van 2 oplaadpunten voor wagens bekomen. Een eerste oplaadpunt werd al geïnstalleerd in centrum Pepingen. LVB wil Pepingen een trekkersrol laten opnemen voor een intergemeentelijk netwerk van laadpunten, te beginnen met oplaadpunten in elke Pepingse deelgemeente.

Acties rond zwerfvuil & sluikstorten

LVB startte de huidige acties rond zwerfvuil en sluikstorten op. Als enige gemeente in het Pajottenland wist Pepingen onder LVB-bestuur extra subsidies binnen te halen voor een coachingtraject rond zwerfvuil en sluikstorten. Zo kunnen onze Mooimakers nu voorzien worden van alle benodigdheden en ondersteuning.

Grachtenbeheer & Erosiebestrijding

Onder impuls van LVB werd het beheer van de grachten voor eigen rekening gehouden. Zo houden we zelf een vinger aan de pols, want propere grachten zijn voor iedereen van belang!

We blikken met trots terug op de eerste infovergadering die LVB organiseerde over de erosieproblematiek als gevolg van hevige regenval. In samenwerking met onze inwoners en landbouwers werden alvast twee locaties vastgelegd om het erosieprobleem aan te pakken. In Elingen is dit reeds verwezenlijkt met een houtsnipperwand.

Een prima voorbeeld ook van de dialoog en participatie waar LVB voor staat. Samen sterker!

(Verkeers) veiligheid

Landelijk Pepingen

Landbouw en ondernemerschap

Verenigd Pepingen

Pepingen dorp voor iedereen

Open bestuur

Volg ons op