LANDBOUW EN ONDERNEMERSCHAP

 

Een toekomstgericht landbouwbeleid

Moderne landbouw evolueert razendsnel. Van onze landbouwers wordt er dagelijks veel flexibiliteit, doorzettingsvermogen en vindingrijkheid verwacht. LVB wil onze landbouwers daar optimaal in ondersteunen. Landbouwers moeten de kans krijgen om zich duurzaam te ontwikkelen. Nieuwe geïntegreerde of biologische teelt, thuisverkoop en boerenmarkten moeten ook vanuit de gemeente ondersteuning krijgen.

Om de vinger aan de pols te houden wil LVB gaan voor een sterke landbouwraad die een echte adviserende rol kan opnemen voor het landbouwbeleid. De goede samenwerking die LVB kende met de landbouwers bij het opzetten van de plannen tegen velderosie en wateroverlast wil zij verder zetten in de hele gemeente.

De landbouw heeft baat bij een goed onderhoud van plattelandswegen en van grachten. Daar wil LVB blijvende aandacht voor hebben.

LVB wil verder ook inzetten op het omzomen van weiden met inheemse hagen en het bestendigen van de toelagen voor verplichte grond- en mestontleding. De jaarlijkse inzameling van oude silobanden, landbouwplastic en prikkeldraad moet behouden blijven.

Initiatieven die de landbouw in de kijker zetten, zoals de Dag van de Landbouw of de Jaarmarkt, zijn voor LVB  belangrijke speerpunten. Hier maken onze inwoners kennis met de noden van onze landbouw en het belang van voldoende ruimte voor economische landbouwacti- viteit in landbouwzones. Landbouw speelt immers een belangrijke rol in volksgezondheid en voedselveiligheid. Daarom willen we de lokale landbouwactiviteiten ook voor de komende generaties veilig stellen

Meer ruimte voor ondernemen

LVB – Lijst van de Burger wil gaan voor een ondernemersvrien- delijke gemeente. Daarom pleiten we voor de invoering
van een KMO-zone die ruimte geeft aan nieuwe en bestaande ondernemers. Voor alle duidelijkheid: een KMO-zone is een goed afgebakende ruimte waar ondernemers zich kunnen vestigen onder strikte voorwaarden. Het gaat niet over industrie of grote winkelcentra! Het biedt wel ruimte aan (startende) ondernemers en ambachtslieden die vaak al een band hebben met de regio.

Ondernemen kan perfect met respect voor het landschap, de natuur en de omwonenden. Dat moet mogelijk zijn met een doordachte inplanting van een KMO-zone met groene randvoorwaarden. Zo wordt ook vanuit deze hoek een bijdrage geleverd aan het landelijk karakter van onze gemeente dat op ieder moment bewaard moet blijven
 

Sterke middenstand, sterke gemeente

De interactie tussen ondernemers en bestuur moet opnieuw gestimuleerd worden bij alle relevante aangelegenheden. Dat kan via het herwaarderen van de middenstandsraad tot een sterk orgaan dat gehoord wordt en zo opnieuw een resultaatgerichte bijdrage levert tot het dagdagelijks bestuur.

Verder willen we als LVB de Pepingse handelaars en zelfstandigen steunen door handelskernversterking, en dit niet enkel in de hoofdgemeente. Dat is niet alleen goed voor het ondernemerschap maar ook voor ons landelijk karakter. Dat ondernemerschap kan verder in de hand worden gewerkt door in te zetten op een actieve samenwerking met ondernemersnetwerken en hulporganisaties voor zelfstandigen in de problemen.
 

 

Onze voorstellen:

 • Stimuleer een sterke landbouwraad die een echte adviserende rol opneemt voor het landbouwbeleid
 • Ondersteun landbouwers bij nieuwe teelttechnieken, zoals geïntegreerde of biologische teelt
 • Promoot en ondersteun praktisch de thuisverwerking, thuisverkoop, boerenmarkten en buurderijen, bv. door meer verdeelpunten
 • Promoot actief initiatieven die de landbouw in de kijker zetten, zoals de Jaarmarkt, Dag van de Landbouw, demonstraties en opendeurdagen
 • Onderhoud en moderniseer de plattelandswegen – minimale breedte van 3,5m
 • Voorkom dat plattelandswegen sluipwegen worden, weliswaar zonder hinderlijke drempels of carterblokken
 • Onderhoud en ruim regelmatig alle grachten en beken kleiner dan categorie 3
 • Voer een echt bermenbeleid in en raap maaisel op
 • Bestrijd de velderosie verder doorheen de hele gemeente, met landbouwers als partners
 • Stimuleer het opnieuw omzomen van weiden met inheemse hagen
 • Behoud de jaarlijkse inzameling van oude silobanden, landbouwplastiek & prikkeldraad
 • Bestendig de toelagen voor de verplichte grond- en mestontledingen
 • Zet in op scholing van de gemeentelijke administratie voor beter eerstelijnsadvies over landschapsbehoud, subsidies, erosiebestrijding en biodiversiteit
 • Behoud voldoende ruimte voor puur economische landbouwactiviteiten in landbouwzones en evalueer andere bestemmingen grondig
 • Bevorder de toenadering tussen (nieuwe) inwoners en landbouwers

 • Meer ruimte voor ondernemen in de vorm van een KMO-zone met groene randvoorwaarden
 • Meer startende ondernemers en nieuwe handelaars aantrekken door handelskernversterking (o.a. promotie van lokale handel, korte keten, aantrekkelijke dorpskernen – niet alleen Pepingen-centrum)
 • Vinger aan de pols houden via een goed draaiende middenstandsraad
 • Actieve ondersteuning van nieuwe, lokale initiatieven zoals de Buurderij
 • Actieve promotie van eigen streekproducten en streekproducenten
 • Nieuwe mobiele led-schermen inschakelen voor streekpromotie
 • Realisatie en ondersteuning van netwerk van jonge en gevestigde ondernemers
 • Welkombox voor nieuwe inwoners met info over lokale handelszaken en streekproducten
 • De geboortepremie voor jonge ouders aanbieden in de vorm van een cadeaubon bij lokale handelaars
 • Een fulltime ondernemingsloket voor Pepingen is niet haalbaar – wel administratie uitgebreid informeren over mogelijkheden & andere infopunten voor starters
 • Peilen naar de mogelijkheid voor een intergemeentelijke ambtenaar lokale economie
 • Regelmatige opleidingen voor gemeentelijke administratie, die vaak de rol van eerstelijns ondernemingsloket opnemen
 • Voortrekkersrol spelen voor een intergemeentelijke ambtenaar lokale economie
 • Actieve samenwerking met ondernemingsnetwerken (Unizo, Voka, NSZ, …) en hulporganisaties voor zelfstandigen (Boeren op een kruispunt, Dyzo)

 

 

Meer info? 

In ons Pracht van een Gedacht zette we reeds onze concrete voorstellen uiteen voor

 

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen