Waterzuivering

“Een bang gemeentebestuur is nefast voor milieu én bevolking”

Gemeente Pepingen stelt oplossing voor waterzuivering opnieuw uit

In Pepingen werd op de extra gemeenteraad van 2 februari gevraagd om een standpunt in te nemen over de locaties van 2 waterzuiveringsinstallaties. In dit lang aanslepende dossier ijverde LVB – Lijst van de Burger in Pepingen al van bij het begin voor de wettelijk verplichte waterzuivering, omwille van het gunstige effect op het milieu en bevolking. De fractie is dan ook tevreden dat de locatie in Heikruis aanvaard werd, zoals het LVB-N-VA-bestuur dit in het begin van de legislatuur uittekenden. De huidige ontwerpteksten kregen op vraag van LVB nog een verdere verduidelijking mee.

Eddy Timmermans, gemeenteraadslid voor LVB – Lijst van de Burger: “Onze fractie is alleszins blij dat gemeente Pepingen eindelijk vooruitgang kan optekenen in een deel van dit dossier. De Vlaamse Milieumaatschappij merkte vorig jaar terecht op dat Pepingen op vlak van waterzuivering bij de slechtste leerlingen van de Vlaamse klas hoort. Met deze aanvaarding kunnen we het percentage van gezuiverd water op korte termijn eindelijk van de nullijn wegkrijgen.”

Opnieuw blokkering dossier Bellingen

De tweede geselecteerde locatie in Bellingen kreeg echter een volledig negatief advies. Totaal onbegrijpelijk, vindt gemeenteraadslid Greta Cochez: “Opnieuw moeten we vaststellen dat alleen de LVB-N-VA-fractie grondige vooruitgang in dit dossier wil. Het is jammer dat het gemeentebestuur een onnodige bocht van 180° maakt voor de locatie in Bellingen, waar ze een reeds goedgekeurde locatie nu toch een negatief advies geven. Waarom toch die tijd- en geldverspilling door steeds oude, afgekeurde locaties te blijven onderzoeken? Hetzelfde bestuur kon of durfde tijdens de legislatuur 2006-2012 al geen keuze maken, met de huidige achterstand tot gevolg. Door nu opnieuw te beslissen om vooral niét te beslissen, wordt dit dossier minstens 5 jaar terug in de tijd gekatapulteerd. Bovendien loopt Pepingen nu het reële risico dat een hogere instantie de locatie kiest – zonder dat er inspraak mogelijk is van het gemeentebestuur of de bevolking. Dat scenario willen we met LVB koste wat kost vermijden.”

Milieuzorg moet uit het slop

Greta Cochez: “We vragen ons af waarom het gemeentebestuur nalaat om de zorg voor het milieu in de juiste richting te leiden, zoals die door de bevolking én de regering gevraagd wordt. Dit dossier zat al in het slop onder het vorige CD&V-bewind en opnieuw wordt het vertraagd. De voordelen van waterzuivering zijn nochtans bewezen en bovendien wettelijk verplicht. Het huidige gemeentebestuur moet beseffen dat er over de hele lijn goed bestuur nodig is en niet alleen voor de fotogenieke dossiers. LVB – Lijst van de Burger bewees in deze legislatuur al dat het mogelijk is om een locatie te vinden met draagvlak bij de bevolking. Dat kan met de nodige realiteitszin, met juiste informatie en met ruimte voor inspraak en participatie. Het wordt nu pijnlijk duidelijk dat er geen meter vooruitgang mogelijk is in Pepingen met een gemeentebestuur dat continu bang is om stemmen te verliezen, dat terugdeinst voor echt overleg met haar bevolking en dat bewust verwarring zaait. LVB wil vanaf 2019 de focus opnieuw leggen op slimme toekomstmaatregelen, in het voordeel van milieu én bevolking.”

Onderschrift bij foto’s: In Heikruis komt de waterzuiveringsinstallatie langs de Mortagnebeek. LVB-Lijst van de Burger is tevreden dat haar voorstel uit 2014 aanvaard werd en dat er in de huidige plannen verduidelijkt werd om welke terreinen/kadasternummers het precies gaat.

 

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen