Trajectcontrole Bellingen start in januari

Sinds kort zijn alle palen en camera’s geïnstalleerd voor de trajectcontrole op het traject Hondzochtstraat – Nieuwe Baan – Trapstraat – Bellingsesteenweg in deelgemeente Bellingen. Op de gemeenteraad van 24 oktober 2023 gaf Pepings schepen van mobiliteit Saskia Beeckmans (LVB – Lijst van de Burger) een update.

 

De trajectcontrole is één van de maatregelen die voortkomt uit het nieuwe mobiliteitsplan dat gemeente Pepingen samen met haar burgers opstelde. Saskia Beeckmans: “Op dit drukke traject van en naar de school, de bib, zaal De Kring en OC Ter Loo komen weggebruikers van alle leeftijden en is er helaas geen gelegenheid voor een vrijliggend fietspad. Daarom de keuze om hier met een trajectcontrole structureel de snelheden te verlagen en de veiligheid te verhogen.”

 

Start in januari

De start van de trajectcontroles was voorzien voor dit najaar. “Het controleorgaan van de politie vraagt echter nog bijkomende garanties naar gegevensbescherming en politionele vaststelling. Dat vraagt tijd en daarom zal de trajectcontrole iets later dan voorzien in werking treden. De gemeente, de lokale politie, de leverancier van het systeem en de sanctionerende diensten werken nauw samen om deze knelpunten nog op te lossen. We zullen de trajectcontrole vermoedelijk in januari 2024 in gebruik kunnen nemen.”

 

2023_Trajectcontrole Bellingen

Zone 50

“Eenvoudige en duidelijke snelheidszones maken een belangrijk deel uit van het nieuwe mobiliteitsplan in Pepingen. Zoals gepland zal de aanpassing aan de zone 50-afbakening gebeurd zijn tegen de indienststelling van de trajectcontrole, zodat alles voldoet aan de technische en wettelijke vereisten.”


Lagere snelheden

“Vanuit de gemeente Pepingen zal er in samenwerking met onze partners duidelijk gecommuniceerd worden wanneer de trajectcontrole precies van start gaat. In het mobiliteitsplan is het ons vooral te doen om de snelheid structureel naar beneden te halen. Het is nu al duidelijk dat alleen al de aanwezigheid van de palen en camera’s een belangrijk snelheidsremmend effect heeft.”

Volg ons op