5. Saskia Beeckmans

5. Saskia Beeckmans

OVER MIJ

Ik ben een trotse inwoner van Pepingen, net als u.

Trots op het mooie landschap, trots op de mensen erin en trots op het engagement dat velen aangaan om Pepingen nog mooier te maken.

Sportverenigingen, culturele verenigingen, vakverenigingen, dorpscomités en ja ook politieke partijen kunnen beroep doen op het engagement van vele dorpsgenoten/vrijwilligers.

Kortom, dat het leven aangenaam is in Pepingen komt door de mensen, de BURGERS.

Ik ben daarom ook trots op het feit dat ik deel uitmaak van een politiek project dat zich in de eerste plaats steunt op wat die BURGER denkt over het leven in Pepingen. Dat dit de juiste weg is blijkt uit het feit dat vele andere politieke families onze manier van werken zijn gaan kopiëren in de één of andere vorm.

De enquêtes, de Burgercafés, de dagdagelijkse gesprekken: het waren allemaal leerrijke momenten. Ook de kritiek was leerrijk, we leven immers niet in een glazen bol.

Ik ben ook trots op onze ondernemers. Als lid van de middenstandsraad kon ik actief meewerken aan de acties van onze zelfstandigen tijdens de moeilijke periode van de werken aan de N28. Toen ik op RingTV zei dat onze zelfstandigen het verdienen om BP (Bekende Pepingenaar) te zijn, dan meende ik dat ook.

Ik ben ook trots op de Europese avond die we met het Beheersorgaan Gemeenschapscentra organiseerden. Het bleek de meest succesvolle editie ooit te zijn en we konden € 1.000 overmaken aan een organisatie die blindengeleide honden opleidt.

Ik ben ook trots op het feit dat ik 6 jaar lang het mandaat van gemeenteraadslid heb mogen uitoefenen, gedreven maar altijd STERK EN OPRECHT.

Ik vraag dan ook graag uw stem om samen dat engagement verder te zetten want SAMEN WORDEN WE (H)ECHT!

 

VOOR WIE MIJ NOG NIET KENT

Partner: Johnny Blommaert

Kinderen: Joost en Evy

Leeftijd: wisselvallig

Beroep: Advocaat

Hobby: eigenlijk geen tijd voor maar zondagnamiddag is vaak gereserveerd voor wandel- en fietstochten in Pepingen. Lezen ook, maar dat is meer een dwangmatige stoornis.

Interesses: economische ontwikkeling, (medeoprichter van de PVZ - Pepingen voor Zelfstandigen), sport (in een ver verleden nog Vlaams kampioen judo), cultuur (zie mijn dwangstoornis hierboven; via mijn dochter kon ik ook met veel bewondering het werk van Jong Cantimpré van kortbij meemaken), jeugd (Chiro is mij ook niet onbekend) ...

Mijn hoop is een kleine KMO-zone te kunnen ontwikkelen in Pepingen die vernieuwend is op gebied van landelijke en ecologische inplanting. Ondernemers zijn vaak ook vernieuwers. Er is m.a.w. geen enkele reden om ondernemerschap niet te combineren met matig energieverbruik, met waterzuivering, met groene ruimte, met streekgebonden productie, met landelijkheid enz.

Zo’n zone is belangrijk voor lokale tewerkstelling, voor financiële ondersteuning van de verenigingen en voor een financiële impuls aan de gemeente. Het zal bovendien de gemeente dwingen om met deze financiële impulsen verder te investeren in veilige mobiliteit (denk maar aan het doortrekken van de fietspaden).

 

DE AFGELOPEN 6 JAAR IN DE GEMEENTE

Gemeenteraadslid

Vervangend Voorzitter van de Gemeenteraad

Secretaris van de Middenstandsraad

Voorzitter van het Beheersorgaan van de Gemeenschapscentra

Voorzitter van de gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandige agentschappen

Lid van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité van het AGB

Lid van de Raad van Bestuur van Haviland

Lid van de Algemene Vergadering van Havicrem

Voorzitter van de PWA Pepingen

 

 

 

 

 


 

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen