OCMW-raad Pepingen verhoogt premies voor onthaalouders

De vraag naar kinderopvang neemt almaar toe, terwijl steeds meer kinderverzorgers en onthaalouders afhaken door allerlei factoren. Tijdens de zitting van de OCMW-raad van 30 mei 2023 werd beslist om de aanmoedigingspremies voor onthaalouders fors op te trekken.

Schepen van Welzijn Rudi Seghers verduidelijkt: “Aan de ene kant neemt de vraag naar kinderopvang overal toe. Aan de andere kant leggen negatieve en ongenuanceerde berichten op sociale media en in de pers heel wat bijkomende druk op kinderverzorgers in het algemeen en onthaalouders in het bijzonder. Bovendien kampen onthaalouders nog met een gebrekkig statuut en met de stijging van de energieprijzen. Toch zetten onthaalouders zich elke dag met veel passie in voor de zorg en ontwikkeling van onze kinderen, ook in onze gemeente Pepingen.”


Daarom plaatste beleidsploeg LVB – Lijst van de Burger het punt op de agenda van de OCMW-raad en werd beslist om de aanmoedigingspremies voor onthaalouders fors op te trekken. Rudi Seghers: “Daarmee willen we onze erkentelijkheid tonen voor de huidige onthaalouders. Anderzijds willen we hiermee startende onthaalouders verder aanmoedigen en een duwtje in de rug geven.


“De starterspremie wordt verdubbeld en gaat van 500 euro naar 1000 euro. De verwarmingspremie wordt ook verdubbeld en stijgt van 250 euro naar 500 euro. De tweejaarlijkse speelgoedpremie wordt vervangen door een jaarlijkse werkingspremie en zal 150 euro bedragen.”

 

Volg ons op