Nieuw CASH-punt Batopin op komst in Pepingen

Nu de uitrol van het CASH-netwerk halfweg zit, geeft beheerder Batopin alle locaties vrij voor haar nieuwe cashpunten. Goed nieuws: één ervan zal al zeker in plattelandsgemeente Pepingen komen.

In Pepingen werd op de gemeenteraad van 19 december een motie goedgekeurd om het tekort aan geldautomaten, cashpunten en fysieke dienstverlening van banken in de gemeente aan te kaarten bij de bevoegde instanties. De vrees leefde immers dat het laatst overgebleven bankkantoor in de gemeente de dienstverlening zou afbouwen. Het schepencollege van Pepingen had veel begrip voor de bezorgdheden en het advies vanuit de Pepingse seniorenraad en bracht de motie ter stemming op de gemeenteraad.

202312_PERSBERICHT_Motie geldautomaten Pepingen_Google Maps
In Pepingen blijft er slechts 1 geldautomaat over (foto: Google Maps)

Positief voor burgers, kwetsbare groepen en lokale handel 

Nog steeds betaalt 1 op 3 Belgen minstens eenmaal per week een aankoop met contant geld. Schepen van middenstand en lokale economie Greta Cochez: “Het verdwijnen van het laatste geldautomaat in Pepingen zou nadelen hebben voor al onze burgers, maar treft in het bijzonder kwetsbare groepen en onze lokale handel. Het kan niet zijn dat onze inwoners hiervoor moeten uitwijken naar Gooik, Lennik of Halle.”


“We wilden niets aan het toeval overlaten en na de motie in december namen we actief contact op met beheerder Batopin. Daar werken de Belgische grootbanken samen om tegen 2025 een CASH-netwerk van 970 cashpunten uit te rollen in de steden en gemeenten. We legden heel sterk de nadruk op de nood aan zo’n CASH-punt in onze gemeente. Uiteindelijk kregen we goed nieuws: er zal ook een nieuw CASH-punt komen in Pepingen. Op dit moment worden de praktische zaken besproken, normaal zal dit er al op korte termijn komen. Het bestaande geldautomaat in het Belfiuskantoor op de Ninoofsesteenweg zal zeker tot dan open blijven.”


Dienstverlening blijft nabij

Schepen van welzijn Rudi Seghers: “Onze burgers zullen dus te allen tijde toegang hebben tot een geldautomaat. We zijn uiteraard heel tevreden dat ook deze dienstverlening nabij kan blijven, hier in onze eigen gemeente. Dat is heel goed nieuws voor onze burgers, zeker voor wie rekent op die eenvoudige toegang tot cash geld in de buurt of voor wie minder digitaal vaardig is en moeite heeft met online betalingen. Ook voor onze lokale handelaars en marktkramers is dit positief. Door die nabijheid blijf je sneller ter plekke om in de buurt inkopen te doen of horeca te bezoeken.”
 
Het netwerk van CASH-punten wordt momenteel uitgerold in het hele land. Dat is ongeveer halfweg. Op www.cash.be kan je alle (toekomstige) locaties opzoeken.

Volg ons op