Een boom voor elk Pepings gezin… en meer!

Op initiatief van het Pepingse schepencollege voorziet de gemeente binnenkort één gratis boom voor elk gezin op haar grondgebied. Dit najaar volgt er ook opnieuw een grote groepsaankoop van fruitbomen en haagplanten én een Boomplantdag voor het nieuwe speelbos. Zo wil de gemeente zich samen met haar burgers inspannen voor vergroening en een klimaatneutrale toekomst.

“Hoe meer bomen, hoe meer vreugd: dat is ons uitgangspunt. We leven, wonen en werken in een prachtige groene plattelandsomgeving. Dat willen we zo houden en waar mogelijk de vergroening in het Pajottenland nog versterken”, zegt schepen van milieu Greta Cochez (LVB – Lijst van de Burger). “Jaarlijks organiseren we al een erg succesvolle samenaankoop voor streekeigen fruitbomen, haagplanten en bodembedekkers. Daar voegen we nu deze actie aan toe, specifiek gericht op de Pepingse gezinnen die ruimte en zin hebben om thuis een boom te planten.

Schepen van Milieu Greta Cochez (LVB)

Ruime keuze

“Er is ruime keuze uit hoog-, half- of laagstammen van appel, peer, pruim, kers, kriek, notelaar, kastanje, perzik,… Er is voor elk wat wils. Je moet wel rekening houden met de ruimtelijke regels. Bomen hoger dan 2 meter moeten op 2 meter afstand van de perceelsgrens geplant worden. Lager dan 2 meter mag dit op 50 cm van de perceelsgrens.”


“De gemeente Pepingen neemt de kostprijs van deze boom op zich. Zo investeren we op een verantwoorde en haalbare manier in een betere leefomgeving en in een beter klimaat.” De actie kadert in het Lokaal Energie- en Klimaatpact, dat ook door gemeente Pepingen ondertekend werd. Daarmee onderschrijven ze de doelstelling ‘Net Zero tegen 2050’, de wens om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken tegen 2050. “Dat klinkt ambitieus, maar we kunnen allemaal kleine stappen in de goede richting zetten – ieder naar eigen vermogen en goeddunken.”


Samenaankoop en Boomplantdag speelbos

“Wie meer dan één boom wil planten, kan zeker de gemeentelijke infokanalen in de gaten houden. Daar verschijnt binnenkort alle informatie over de nieuwe groepsaankoop van dit najaar. Op zaterdag 2 december nodigen we alle dorpsgenoten bovendien uit voor een grote Boomplantdag. Een unieke kans om mee vorm te geven aan het nieuwe speelbos in de Kareelstraat in Bellingen, samen met de Bûûmplanters. Vergroening in Pepingen is meer dan ooit een positief project van ons allemaal.”


Praktisch

Alle Pepingenaren kunnen hun boom aanvragen via het inschrijvingsformulier op www.pepingen.be of met een telefoontje naar de milieudienst (T 02 383 14 25). Online en in ‘Pepingen Informeert’ vind je meer info over de voorwaarden en ruimtelijke regels. Je kan ook langskomen op het gemeentehuis. Op zaterdag 18 november 2023 is er van 8u tot 16u een afhaalmoment voor de bomen aan de gemeentelijke loods (Hoesnaek 17, Pepingen).

Volg ons op