Als enige politieke fractie in Pepingen gingen we met onze burgers in dialoog over het toekomstige beleid in Pepingen. Elk idee en suggestie uit De Grote Pepingse Enquête, de Burgercafés en onze dagelijkse contacten werd geanalyseerd, afgetoetst op haalbaarheid en in 11 concrete beleidsprioriteiten gegoten. Ons doel: een beleid van en voor u, de Pepingse burger.

Elke week stellen we een beleidsprioriteit voor met een ‘pracht van een gedacht’. Geen grote verkiezingsthema’s of dure prestige projecten, maar concrete en haalbare voorstellen die praktische zaken moeten oplossen voor onze burgers.

 

Week 2:
Veiligheid in Pepingen

 

In vrijwel alle buurgemeenten wordt gewerkt aan veiligheid via o.a. ANPR-camera’s,
maar Pepingen blijft nog achter ...

 

We wonen in één van de veiligste gemeenten van de politiezone. Ook uit onze Grote Pepingse Enquête blijkt dat Pepingenaren zich veilig voelen. Dat veiligheidsgevoel willen we met LVB natuurlijk zoveel mogelijk behouden en zelfs verbeteren. Daarom moeten we vooral durven investeren in de toekomst.

Zo is er het cameraplan van de politiezone Pajottenland, waarbij ANPR-camera’s ingezet worden. Voor Pepingen betekent dit concreet nummerplaatherkenning in de Hondzochtstraat en een trajectcontrole in het centrum van de gemeente. Beide zaken bewezen al hun grote meerwaarde in het veiligheidsbeleid. Het aantal woninginbraken mag dan al jaren dalen in onze streek; het staat vast dat nummerplaatherkenning een grote rol speelt in het onderzoeken, sneller oplossen én beperken van inbraken, vandalisme en andere criminaliteit. Met een grotere pakkans neemt ook het ontradingseffect toe. Geen overbodige luxe, want uit analyse van de politiezone blijkt dat de grens met Halle en de vooral de Hondzochtstraat nu al populaire vluchtroutes zijn. Door het kanaalplan van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon lijken een aantal criminele feiten zich ook makkelijker te verplaatsen naar de rand rond Brussel.

Het aantal ongevallen met zware schade daalt gelukkig al jaren in Pepingen, maar snelheid in het verkeer blijft een aandachtspunt. Trajectcontrole zet aan tot trager rijden en draagt dus positief bij aan de verkeersveiligheid.

(lees verder onder de afbeelding)

Het camerabeleidsplan van de Politiezone Pajottenland.
______

Met LVB willen we bijdragen tot een eensgezinde visie op het veiligheidsbeleid en de leefbaarheid in de hele politiezone. Met alle voordelen mag het niet verwonderen dat vele van onze buurgemeenten zoals Herne, Gooik en Lennik al investeerden in zo’n cameraplan. Maar samenwerking over de gemeentegrenzen heen is net cruciaal voor de doeltreffendheid van dat plan. Dat Pepingen achter blijft, doet niet alleen afbreuk aan het veiligheidsbeleid in onze gemeente, maar verlaagt ook de efficiëntie van de acties van onze buurgemeenten. De weigering van het huidige gemeentebestuur om nog enige vooruitgang te boeken in dit dossier voor de verkiezingen is onbegrijpelijk. Te meer omdat deze fractie in het verleden al soortgelijke, financieel haalbare voorstellen voor trajectcontrole kelderde. Ook in dit dossier wil LVB dus de jaren van stilstand eindelijk inhalen.

Het voorstel van de politiezone is afgestemd op concrete veiligheidsnoden, is financieel uitgebalanceerd en maakt dat we gelijke tred houden met de rest van Vlaanderen. Het is een prima kans om ons deel te doen binnen de politiezone. LVB – Lijst van de Burger stelt voor om het heft opnieuw stevig in handen te nemen inzake veiligheid en om dit cameraplan snel toe te passen.

 

 

De voorstellen van LVB:

  • Toetreding tot cameraplan van politiezone Pajottenland
  • Concreet veiligheidsplan uitwerken, geen losse maatregelen
  • Actief oprichten van Buurt Informatie Netwerken (BIN’s) en uitwerken van een BIN-charter
  • Overlast zoals sluikstorten en zwerfvuil beter bestrijden met een intergemeentelijke actieplan en mobiele camera’s
  • Nauwere samenwerking met politiezone Pajottenland
  • Inzetten op sterk sociaal weefsel binnen gemeente

 

Een gebalanceerd veiligeidsplan. Geen grote beloftes of holle uitspraken maar concrete werkpunten die wij willen doorvoeren om onze gemeente voor iedereen veiliger en leefbaar te houden. Ons cameraplan is financieel doordacht en is bovendien gestoeld op de aanbevelingen van de politiezone én onze burgers. 

#prachtvaneengedacht

 


Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen