Als enige politieke fractie in Pepingen gingen we met onze burgers in dialoog over het toekomstige beleid in Pepingen. Elk idee en suggestie uit De Grote Pepingse Enquête, de Burgercafés en onze dagelijkse contacten werd geanalyseerd, afgetoetst op haalbaarheid en in 11 concrete beleidsprioriteiten gegoten. Ons doel: een beleid van en voor u, de Pepingse burger.

Elke week stellen we een beleidsprioriteit voor met een ‘pracht van een gedacht’. Geen grote verkiezingsthema’s of dure prestige projecten, maar concrete en haalbare voorstellen die praktische zaken moeten oplossen voor onze burgers.

 

Week 1:
Toegankelijkheid & transparantie van het gemeentebestuur

 

De gemeente is weinig communicatief ...

Pepingen moet een open boek worden!

 

Informatie moet objectief en juist zijn – we laten de interpretatie voor de partijblaadjes. Een onafhankelijke communicatieambtenaar kan er voor zorgen dat alle beslissingen en moeilijke thema’s zoals financiën duidelijk, begrijpbaar en vooral zonder politieke interpretatie bij onze bevolking terechtkomt. We moeten terug naar neutrale gemeentelijke infobladen. Het nieuwe Lokaal Decreet verplicht gemeenten ook tot duidelijke en volledige communicatie over beslissingen. Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen dus, zo objectief en transparant mogelijk. Het bestuur is er immers voor alle Pepingenaren, niet alleen voor de partijgenoten. 
 
We betrekken onze burgers voor, tijdens en na veranderingen in de gemeente. Geen beleid meer gestuurd vanuit de achterkamers van de partijpolitiek, geen infovergaderingen meer vol voldongen feiten. Wel een ambitieus en daadkrachtig beleid, van een bestuur dat in dialoog durft gaan met alle Pepingenaren over de toekomst en dat haar beslissingen bijstelt waar nodig. Daarom kiezen we voor dialoog- en inspraakmomenten bij alle grote en kleine projecten – van een nieuwe sporthal tot verfraaiing van de dorpskernen -, voor objectieve en inhoudelijke sterke adviesraden, voor vaste spreekuren en regelmatige open Burgercafés, voor samenwerking met burgerinitiatieven. En vooral: niet alleen luisteren, maar ook doen. 
 
Elke burger moet de kans krijgen om onze dienstverlening mee te verbeteren. Onze gemeentediensten zijn echte ambassadeurs van Pepingen. Zij zijn vaak het eerste contactpunt met het beleid. We willen de kwaliteit van de dienstverlening op peil houden door evaluatie bij de gebruikers – onze burgers. Dat is nodig voor een moderne dienstverlening die vinger aan de pols houdt bij onze bevolking, zowel in fysieke contacten als via mail of via de website. Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid moeten een speerpunt worden in de dagdagelijkse werking van de gemeente.

De LVB prioriteiten:

 • Een onafhankelijke communicatieambtenaar
 • Heldere en vooral objectieve communicatie over beleidsvisie, toekomstplannen en beslissingen
 • Jaarlijkse stand van zaken – helder jaarverslag
 • Dialoog- en inspraakmomenten bij grote en kleine projecten
 • Buurtbabbels en maandelijkse Burgercafés
 • Modernisering van de informatie naar burgers, ook digitaal
 • Versterking van objectieve adviesraden
 • Actieve dialoog met burgerinitiatieven
 • Snelle en gemotiveerde antwoorden op burgervragen
 • Directe en continue evaluatie van de dienstverlening
 • Openbare mandatenlijst
 • Een bereikbaar, verkozen bestuur met vaste, open spreekuren

 

Een onverbloemd en transparant beleid dat dicht bij de burgers staat. Niet enkel in verkiezingstijd maar als een doordachte bestuursprioriteit van Lijst van de Burger Pepingen!

#prachtvaneengedacht

 


Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen