Wel ander vragenmoment en energieprojecten, maar geen plagiaat op de gemeenteraad

Wel ander vragenmoment en energieprojecten, maar geen plagiaat op de gemeenteraad

Op de gemeenteraad van dinsdag 26 maart 2019 bogen de Pepingse gemeenteraadsleden zich over heel wat toegevoegde agendapunten vanuit de oppositie (CD&V, DVP en N-VA). De LVB-meerderheid kon met slechts enkele punten instemmen. Eén voorstel bleek volledig geplagieerd.

 

Op de gemeenteraad werden punten toegevoegd omtrent burgerparticipatie, diverse pilootprojecten, de aanstelling van een GECORO-raad, subsidie voor lokale energieprojecten en het vragenmoment voor burgers.

Plagiaat

Gemeenteraadslid Sander Geerts: “Tot onze verbazing moesten we vaststellen dat het agendapunt over burgerparticipatie en inspraak, toegevoegd door de DVP-fractie, volledig geplagieerd bleek van politieke partijen uit andere gemeenten. Daarom kon dit onder geen beding goedgekeurd worden. Plagiaat is strafbaar en het is betreurenswaardig dat men de gemeenteraad probeert te gebruiken om een inbreuk uit te lokken in haar hoofde. Dat getuigt voor ons van weinig respect voor de collega-gemeenteraadsleden en voor onze burgers. Het is bovendien ook jammer dat de overige fracties niet ingingen op onze uitdrukkelijke vraag om dit punt niet goed te keuren om zo een sterk signaal te sturen dat deze praktijken niet kunnen.”

 “De gemeenteraad was bovendien al lang op de hoogte gesteld dat het bestuur al bezig is met het opstellen van een langetermijnvisie over burgerparticipatie en inspraak. We willen hier gaan voor een totaalaanpak, niet voor elk opgelaten ballonnetje. Weloverwogen beslissingen dus en geen losse ideetjes. Daarom kan dit punt nu niet goedgekeurd worden. Het basisidee van participatie en inspraak is uiteraard goed, een groot deel van de suggesties zijn dan ook terug te vinden in het verkiezingsprogramma van LVB.”

De LVB-meerderheid weerhield ook het voorstel niet om nu al in een pilootproject voor participatieve gemeenteraden te stappen. Schepen Saskia Beeckmans: “De realiteitszin ontbrak volledig in dit voorstel. Voor een dergelijk pilootproject is er eerder de financiële en administratieve draagkracht van een centrumstad nodig. We zullen daarom wachten op de uitwerking in de (vermoedelijk grotere) steden en leren van hun ervaringen.”

Het voorstel om in een pilootproject te stappen van Beleidsplan Ruimte Vlaanderen werd dan weer niet weerhouden omdat de einddatum al op 31 maart 2019 ligt – veel te kort dag dus om nog een dossier samen te stellen. Bovendien zijn er al een aantal intergemeentelijke initiatieven die eveneens gesubsidieerd zijn, o.a. binnen de Woonwinkel en het Strategisch Projectplan Pajottenland.

Samenstelling GECORO

De DVP-fractie stelde ook voor om een nieuwe GECORO-raad op te richten in Pepingen. De oprichting van de GECORO-raad is een decretale verplichting, dit wordt dus opgelegd door de Vlaamse overheid. Het college van Burgemeester en Schepenen was daarom – in samenwerking met de administratie – reeds bezig met de voorbereidingen om deze raad samen te stellen. Ondertussen blijft de huidige GECORO-raad in voege tot de nieuwe wordt opgericht, uiterlijk in juni 2019.

Lokale energieprojecten

Het gemeentebestuur zal wel, samen met de milieudienst, onderzoeken of het haalbaar is om in te gaan op een projectoproep van de Vlaamse Regering en één of meerdere lokale energieprojecten kan ingeschreven worden bij het Vlaams Energieagentschap. Projecten rond energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, groene warmte, elektrische mobiliteit e.d. komen in aanmerking. Hoe meer het project voor CO2-reductie zorgt, hoe meer kans het maakt.

Greta Cochez, schepen van milieu: “Het college van burgemeester en schepenen neemt in deze al het voortouw. We gaven aan Fluvius al de opdracht om een audit te doen van het energiebeheer inde gemeentelijke gebouwen. Daar zullen we energiebesparende maatregelen aan koppelen. De resultaten van de audit zullen we opnemen in het subsidiedossier voor lokale energieprojecten.”

Verplaatsen vragenmoment

Dat LVB – Lijst van de Burger gaat voor positieve samenwerking in de gemeenteraad, bleek verder bij de steun aan het toegevoegde punt van N-VA. Op hun vraag wordt het vragenmoment van inwoners verplaatst naar het begin van de gemeenteraad. Zeker nu de gemeente- en OCMW-raad samenvallen, kan dit voor lange vergaderingen zorgen. Om de drempel te verlagen voor vragen uit het publiek, zal het vragenmoment voortaan starten om 19.30u, met een maximale duur van 30 minuten. “Er zit heel wat betrokkenheid en engagement in de Pepingse burgers. Met de verplaatsing van dit vragenmoment hopen we nog meer mondige burgers te verwelkomen in de Pepingse raadzaal”, besluit Saskia Beeckmans, schepen voor participatie.

 

 

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen