Voorstelling nieuw gemeentebestuur

Voorstelling nieuw gemeentebestuur

LVB heeft zaterdag zijn nieuwe bestuursploeg voorgesteld. Eddy Timmermans wordt burgemeester. Het college van burgemeester en schepenen zal verder bestaan uit Rudi Seghers, Greta Leroy-Cochez en Saskia Beeckmans.

"Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober behaalde LVB 8 van de 15 zetels in Pepingen. Een sterk signaal van de Pepingse kiezers, waardoor we vandaag met veel plezier en met volle goesting de bestuursploeg voorstellen die de komende zes jaar het gemeentebeleid zal uitzetten. Dat zal de focus leggen op participatie, mobiliteit, ondernemerschap, duurzaamheid, landelijk karakter, verantwoorde financiën en een bruisend sociaal leven. Door de absolute meerderheid die LVB bij de verkiezingen behaalde, is er geen coalitievorming in de gemeenteraad. De voormalige coalitiepartners LVB en N-VA hebben echter hun wens uitgedrukt om een goede samenwerking te behouden. De bedoeling is uiteraard om die goede samenwerking uit te breiden met alle partijen die zich constructief opstellen voor de toekomst van Pepingen." aldus toekomstig burgemeester Eddy Timmermans.

Eddy Timmermans wordt als burgemeester bevoegd voor algemene coördinatie, burgerlijke stand, bevolking, ruimtelijke ordening, openbare werken, huisvesting, personeel, politie en integrale veiligheid, brandweer, begraafplaatsen, feesten en ontvangsten, gemeentelijk patrimonium, erediensten en kerken.

Rudi Seghers wordt naast schepen ook voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Als schepen wordt hij bevoegd voor financiën, cultuur en bibliotheek, welzijn, sociaal beleid en OCMW-dienstverlening (integratie, gezondheid, ouderenzorg, armoedebestrijding, betaalbaar en aangepast wonen, integratie gemeente-OCMW, thuisdiensten), kinderdagverblijf, erfgoed, vrijwilligersbeleid, ontwikkelingshulp.

Greta Cochez Leroy neemt landbouw, milieu & duurzaamheid, middenstand, tewerkstelling, plattelandsbeleid, dierenwelzijn, seniorenactiviteiten en toerisme onder haar vleugels.

Saskia Beeckmans wordt niet alleen schepen maar ook voorzitter van de gemeenteraad. Zij krijgt als bevoegdheden jeugd, onderwijs, sport, AGB, digitalisering & communicatie, mobiliteit, verkeersveiligheid en burgerparticipatie toegewezen.

Gemeenteraad

Naast de leden van het College van Burgemeester en Schepenen zetelen Raymond Raemdonck, Gule Dedobbeleer, Gunther Roobaert en Sander Geerts in de gemeenteraad.

Bijzonder Comité Sociale Dienst

Voor het Bijzonder Comité Sociale Dienst zal LVB in deze legislatuur René De Vos , Dora De Haseleer en Guy Derijcke afvaardigen. "LVB sluit in dit Comité ook een overeenkomst met N-VA Pepingen, waarmee de loyale en collegiale samenwerking uit de vorige legislatuur bestendigd wordt." aldus Timmermans.

Naast de voorstelling van de bestuursploeg werd ook het programma voor de komende legislatuur toegelicht.

"Vlotte mobiliteit in al zijn vormen wordt zeker één van de grote uitdagingen. In de eerste plaats besteden we aandacht aan veilige omstandigheden voor fietsers en voetgangers. Dat zullen we vorm geven in een integraal mobiliteits- en cameraplan. Dat laatste is ook nuttig voor een echt veiligheidsbeleid, niet alleen in onze gemeente maar in de hele regio. Pepingen zal daar een inhaalbeweging maken. Het behoud en het koesteren van het landelijke karakter van Pepingen is voor ons een evidentie. Landbouw en milieu worden daar de gangmakers. We willen daarom het energiezuiniger maken van onze eigen gemeentegebouwen en werkmateriaal op de agenda zetten. De zwerfvuilproblematiek blijven we aanpakken, zowel repressief als preventief met o.a. sensibilisering en een laagdrempelig containerpark. Pepingen kon altijd rekenen op sterke ondernemers. Vaak zijn ze al jarenlang gewaardeerde werkgevers en sponsors van de vele socio-culturele activiteiten. Samen met hen willen we van Pepingen een gemeente blijven maken waar het aangenaam wonen, werken en ondernemen is.  Vanuit de gemeente willen we een ondersteunende partner zijn voor onze verenigingen en vrijwilligers. De drempel naar dat sociale leven mag zo laag mogelijk, zodat zelfs de kwetsbaarste groepen eraan kunnen deelnemen. We willen daarom structurele en financiële samenwerkingen uitbouwen, denk maar aan de UiTPAS. Daarom is het ook belangrijk dat we aandacht hebben voor betaalbaar wonen, zodat zowel onze jongeren als onze ouderen in hun Pepingen kunnen blijven. Ook mobiliteit speelt een rol, door de mobiliteitsarmoede aan te pakken. De integratie van gemeente en OCMW kan wat ons betreft een positief verhaal worden. De middelen voor sociaal beleid en preventie houden we op peil voor een efficiënte en toegankelijke dienstverlening. Dat zijn natuurlijk maar een paar van de aandachtspunten waarmee we Pepingen als bruisende, sociale en inclusieve gemeente de toekomst tegemoet willen laten gaan. Dat alles willen we ruggensteunen door een sterk financieel beleid. Vanaf 2019 maken we dan ook werk van een verantwoord en realistisch meerjarenplan 2020-2025, waarbij we rekening houden met de ambities én de draagkracht van onze gemeente. Na die analyse van de financiële situatie, de mogelijkheden, de lopende projecten en op te starten dossiers willen we onze adviesraden, verenigingen en inwoners actief betrekken.”

De installatie van de nieuwe gemeenteraad zal gebeuren op maandag 7 januari 2019.

 

 

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen