Positieve jaarrekening bereidt Pepingen voor op de toekomst

Positieve jaarrekening bereidt Pepingen voor op de toekomst

30 juni 2020 - Tijdens de gemeenteraad van juni lag de bespreking van de jaarrekeningen van het OCMW en de gemeente van 2019 op tafel. “De gemeente en het OCMW stellen het financieel goed en we zijn klaar om de financiële schok die de coronacrisis nog met zich zal meebrengen op te vangen”, aldus schepen van financiën Rudi Seghers.

Enkele cijfers

De exploitatierekening van de gemeente Pepingen sluit af met een overschot van 676.003 euro, en dat is bijna de helft beter dan begroot. Er werden 5.664.282 euro ontvangsten gerealiseerd en 4.988.278 euro uitgaven geboekt.

Het gecumuleerd budgettair resultaat voor de gemeente en het OCMW samen, dat is de gezamenlijke ‘spaarpot’, bedraagt ruim 3 miljoen euro. Opnieuw een resultaat dat boven de verwachtingen was in de begroting.

Ook de schuldgraad van Pepingen evolueert positief. De openstaande schuld bedraagt €826/inwoner, ruim 20% lager dan het Vlaams gemiddelde.

De gezonde financiële toestand bracht ruimte voor investeringen, in totaal goed voor 913.388 euro. De meeste investeringen gebeurden in wegen (fietspad Huttestraat), openbare werken en infrastructuur (sanitair schuur) en de vervanging van materieel (aankoop nieuwe tractor).

Tot slot, kunnen zowel OCMW als gemeente uitpakken met een autofinancieringsmarge die ver boven de verwachtingen uitkomt. De gecumuleerde AFM bedraagt +788.541 euro, dat is 447.943 hoger dan verwacht. De AFM is een handig hulpmiddel om de financiële gezondheid van een lokaal bestuur weer te geven. Dit bewijst dat de Pepingse financiën in evenwicht zijn en zorgt ervoor dat we klaar zijn om onze plannen de komende jaren te realiseren.

Ademruimte om te investeren

Volgens schepen van Financiën Rudi Seghers bewijst LVB – Lijst van de Burger met dit resultaat dat het in staat is om zuinig om te springen met de middelen die ter beschikking worden gesteld. Elke uitgave wordt getoetst aan de financiële haalbaarheid. Het eerste jaar van de legislatuur is een planningsjaar en dit mooie resultaat geeft de gemeente Pepingen de nodige ademruimte om ons in staat stellen de dienstverlening naar de burger verder uit te bouwen én de toekomstige financiële schok van de coronacris op te vangen.

De nodige investeringen aan de bib, het gemeentehuis, de wegen, in fietspaden, in digitalisering, in materiaal, in klimaatmaatregelen,... Al deze projecten zitten momenteel in de planningsfase en zullen de volgende jaren worden uitgewerkt. Dit positieve resultaat van het boekjaar 2019 bewijst dat we op de goede weg zijn en stemt ons hoopvol voor de toekomst. Ook voor het Pepings verenigingsleven, tenslotte het cement van onze gemeente, houden wij de vinger nauw aan de pols en blijft de financiele en logistieke ondersteuning gewaarborgd, zeker in coronatijden.

Voorzichtigheid blijft echter geboden want het effect van de coronacrisis op de inkomsten en meer bepaald de ontvangsten uit de personenbelasting zullen we pas in 2021 kennen. In dat opzicht mogen we zeker de inspanningen die het OCMW levert rond welzijn niet uit het oog verliezen en zetten we deze verder. Dat zal nodig zijn want er zal zeker een impact van de coronacrisis zijn op bijvoorbeeld de geestelijke gezondheid en de arbeidsmarkt. Hier wil LVB sterk inzetten op preventie: psychologische ondersteuning, bijstaan van zelfstandigen in moeilijkheden, een zorgzaam Pepingen, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, … Kortom, als goede huisvader bereiden we Pepingen voor op een rooskleurige toekomst na deze moeilijke periode.

 

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen