Pepings gemeentebestuur investeert in patrimonium, duurzaamheid en participatie

Pepings gemeentebestuur investeert in patrimonium, duurzaamheid en participatie

Op de gemeenteraad van dinsdag 23 april 2019 maakte de LVB-meerderheid in het Pepingse gemeentebestuur via een budgetwijziging enkele nieuwe strategische keuzes voor de toekomst van de plattelandsgemeente. Opvallend zijn de investeringen in het gemeentelijk patrimonium én de eerste stappen naar duurzame dienstverlening en energie-efficiënte gebouwen.

Schepen van Financiën Rudi Seghers: “Na het verkiezingsjaar 2018 moeten alle gemeentebesturen aan de slag om in 2019  een nieuwe strategische meerjarenplanning 2020-2025 op te stellen. Het budget  2019 is eigenlijk een  overgangsbudget, maar we grijpen nu al de kans om via deze budgetwijziging  enkele strategische keuzes te maken. We bewaakten hierbij het financieel evenwicht en hielden rekening met de krappe budgettaire ruimte.

De budgetwijziging die LVB voorstelde, werd op de gemeenteraad van 23 april goedgekeurd. Daarin werd gekozen om enkele opvallende accenten te (ver)leggen.

Patrimonium en wegen

Burgemeester Eddy Timmermans: “Met LVB hechten we veel belang aan het gemeentelijke patrimonium. De rol die dat patrimonium speelt in het bruisende sociale leven in onze gemeente, is niet te onderschatten. Regelmatiger onderhoud loont op lange termijn en het vermijdt zware, onvoorziene kosten.”

“Zaal De Kring in Bellingen wordt heel vaak gebruikt door onze verenigingen en burgers. We beloofden om als bestuur een partner te zijn voor onze verenigingen en daarom zal deze zaal als eerste een opknapbeurt krijgen. De zaal en de keuken worden opgefrist, de voordeuren worden vervangen en het sanitair wordt vernieuwd. De keuken krijgt o.a. nieuwe friteuses en op termijn wordt ook het toogmeubel aangepakt.”

“Ook onze bibliotheek in Bellingen is zo’n aangename ontmoetingsplaats voor onze burgers. Toch werden alle investeringen in het gebouw geschrapt door het vorige CD&V-bestuur. LVB is er samen met vele van onze burgers van overtuigd dat onze bib er eentje is om fier op te zijn, zeker nu die nog eigentijdser en doorgedreven digitaal wordt door de samenwerking met Regiobib Pajottenland & Zennevallei. We voorzien daarom een budget voor een aantal broodnodige herstellingen.”

“De werken aan de Ninoofsesteenweg N28 zijn nu helemaal afgerond.. We kiezen er nu voor om een deel van de niet  opgenomen budgetten te investeren in herstellingswerken aan voet-, fiets- en rijwegen in onze gemeente. Er wordt ook een kleine tractor aangekocht die o.a. kan ingezet worden bij het specifieke onderhoud van het nieuwe fietspad aan de Huttestraat.”

Samen verduurzamen

“Het verduurzamen en energie-efficiënter maken van onze gemeentegebouwen was een belangrijke verkiezingsbelofte. We vragen daarom aan netbeheerder Fluvius om alle gemeentelijke gebouwen door te lichten, om te bepalen welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

Inzetten op duurzaamheid is per definitie investeren in de toekomst. Het voorziene budget van 60.000 euro voor zonnepanelen blijft behouden. De gemeentelijke raadszaal en zaal De Kring zullen voorzien worden van energiezuinige verlichting. LVB trok in de vorige legislatuur al aan de kar voor de eerste elektrische laadpaal in onze gemeente. Vrij uniek in het Pajottenland is de aankoop van een elektrische deelwagen. Die zal overdag gebruikt worden door het gemeentepersoneel maar ook de inwoners zullen er gebruik kunnen van maken.

“In het kader van die duurzaamheid besliste de gemeenteraad ook om de belasting op de verdeling van reclamedrukwerk te verhogen. Daarmee wordt die aangepast aan de tarieven van de ons omliggende gemeenten. Onze verenigingen en scholen blijven genieten van de bestaande vrijstelling.”

“Om op alle vlakken papierverspilling tegen te gaan, zal de communicatie tussen de gemeentelijke administratie en de gemeenteraadsleden voortaan ook zoveel mogelijk via tablet – en dus digitaal – gebeuren.”

Adviesraden

LVB wil een beleid voeren dat actieve betrokkenheid van haar burgers stimuleert. Hier willen we verder gaan dan enkel de decretale verplichting en inspraak & co-creatie actief bevorderen.

Schepen Saskia Beeckmans: “Er circuleren heel wat nieuwe vormen van burgerparticipatie, maar met LVB zijn we ervan overtuigd dat we moeten beginnen bij het begin. Onze adviesraden zijn nu al bekende en goed ingeburgerde instrumenten. Daarom besliste de gemeenteraad ook om ze opnieuw samen te stellen. We willen wel voorkomen dat het eilanden worden. Anders dan vroeger, willen we daarom de werking van die afzonderlijke adviesraden op elkaar afstemmen. Zij krijgen de bijkomende opdracht om met elkaar samen te werken en hun participatiemogelijkheden aan te bieden aan de brede bevolking. Om burgerparticipatie te bevorderen, zal er concreet een forum gecreëerd worden om thema’s te bespreken die de brede bevolking en dus alle adviesraden aanbelangen, zoals mobiliteit en duurzaamheid. Samen met de nieuwe adviesraden zullen we op zoek gaan naar de beste methodiek om dit te organiseren in Pepingen.”

Andere beslissingen

Pepingen blijft verder veel belang hechten aan gezondheid en gezond leven. Daarom zal het gemeentebestuur opnieuw het charter ‘Gezonde Gemeente’ ondertekenen.

Pepingen zal deel blijven uitmaken van Het Huis van het Kind Pajottenland. In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerking tussen gemeente, OCMW en andere organisaties die helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer.

Ook tijdens deze gemeenteraad toonde Pepingen haar solidariteit door op voorstel van CD&V 300 euro over te maken aan het Rode Kruis, naar aanleiding van de verwoestingen door de cycloon Ida in Mozambique, Malawi en Zimbabwe.

 

 

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen