Pepingen verdeelt Corona Noodfonds na dialoog met verenigingen

Pepingen verdeelt Corona Noodfonds na dialoog met verenigingen

Pepingen, 04 augustus 2020Tijdens de gemeenteraad van Pepingen kwam de oppositie op de proppen met een voorstel om het geld van het Noodfonds te verdelen onder de Pepingse verenigingen. Slechts één probleem: de LVB bestuursmeerderheid nam dit dossier sinds het begin van de corona-crisis ter harte en werkt met de administratie al een regeling uit, in dialoog met de verschillende verenigingen.

 

Geen beslissing in lopend dossier

De gemeente Pepingen krijgt van de Vlaamse overheid geld uit het Corona Noodfonds om de lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen. In totaal gaat het om ruim 77.000 euro. Sinds de bekendmaking van dit fonds werden er al belangrijke stappen gezet in het dossier naar de verdeling. In de steeds veranderende en zeer onzekere situatie waarin onze maatschappij zich nu bevindt, moeten beleidsbeslissingen worden gebaseerd op objectieve feiten en de specifieke noden van de verschillende doelgroepen. Over het voorstel van de oppositie met betrekking tot dit lopende dossier werd tijdens de gemeenteraad dan ook geen beslissing genomen.

Burgemeester Eddy Timmermans verduidelijkt de beslissing van de partij: “Achter de schermen werken we samen met de gemeentelijke administratie hard aan dit dossier, maar steeds op basis van objectieve gegevens. Net als de oppositie beseffen we dat onze verenigingen de lijm van ons sociaal weefsel zijn en dat we hen door deze moeilijke periode moeten loodsen. Daarin willen we ook open kaart spelen. Tijdens de gemeenteraad van juni informeerden we de oppositie nog over welke strategie we er op na houden om de verenigingen te ondersteunen in deze crisis. Elk voorstel nemen we zeker in overweging, maar het is nu niet aan de orde om onomkeerbare beslissingen te nemen in een dossier dat nog in volle ontwikkeling is. Bovendien zijn er omwille van de tweede besmettingsgolf opnieuw strengere maatregelen ingevoerd en is er voorlopig nog geen zicht op het einde van de federale fase. Daarmee zijn enkele bepalingen in het voorstel van de oppositie al achterhaald. Nu alle modaliteiten van de verdeling van het Noodfonds snel afkloppen, zou ons in de toekomst dus zuur kunnen opbreken.” 

 

Geen overhaaste beslissingen

“In juni bevroegen we de Pepingse verenigingen een eerste maal waarbij we peilden naar de impact van corona op de afgelopen en toekomstige werking van onze verenigingen. Daaruit bleek dat de noden van de vele verenigingen zeer uiteenlopend zijn. Het coronavirus en de maatregelen in de strijd tegen het virus treffen de verenigingen bovendien ook verschillend in hun werking. Sommigen konden reeds (gedeeltelijk) heropstarten, anderen mogen nog niet of kiezen er bewust voor om nog even te wachten om hun activiteiten opnieuw te herbeginnen. Om hen alvast op korte termijn een hart onder de riem te steken, keerden we in juli een eerste schijf aan subsidies uit aan de verenigingen en werden de meest acute praktische noden al aangepakt.”

“We verkiezen een individuele aanpak op basis van de concrete noden en aparte situaties die zich stellen. Zo hadden we in juni naast de vragenlijst een eerste gesprek met alle verenigingen die zomerkampen of -stages organiseerden om te kijken hoe de gemeente hen financieel en/of logistiek kon bijstaan.”, pikt schepen van cultuur Rudi Seghers in. “Uit het succes en het veilig verloop van de jeugdactiviteiten bleek dat een individuele aanpak inderdaad loont. Een lineaire verdeling van het coronafonds is voor ons dan ook niet aan de orde.”

“In juni meldden we nog dat we niet over één nacht ijs wilden gaan en de middelen op een objectieve manier willen verdelen, met oog voor acute noden én met oog voor maatregelen met structurele impact. Onze houding blijft onveranderd waardoor we tijdens afgelopen gemeenteraad niet anders konden dan geen beslissing te nemen in dit dossier. Voor alle duidelijkheid: wij gaan het debat niet uit de weg. Het moet alleen gevoerd worden op basis van objectieve feiten en na contact met de verenigingen. Alleen zo kunnen we krachtdadige beslissingen nemen, net zoals de vele vorige maatregelen die we namen om deze crisis te bedwingen.”, besluit schepen Seghers.

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen