Pepingen behoudt landelijk karakter en open ruimte, maar laat marge voor betaalbaar wonen en ondernemen

Pepingen behoudt landelijk karakter en open ruimte, maar laat marge voor betaalbaar wonen en ondernemen

De ruimtelijke toekomst van Groot-Pepingen is er eentje als bruisende plattelandsgemeente: dat geeft de beleidsploeg van LVB Pepingen aan in het goedgekeurde advies op het provinciale Beleidsplan Ruimte. Een leefbaar, dynamisch dorp met respect voor het landelijk karakter, de natuur en de open ruimte.

Provincie Vlaams-Brabant zet via het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant de hoofdlijnen uit voor het ruimtelijk beleid. Daarvoor ging ze net als in alle gemeenten in overleg met de beleidsploeg.

Burgemeester Eddy Timmermans, bevoegd voor ruimtelijke ordening: “Ons uitgangspunt voor onze plattelandsgemeente is en blijft dat we overal het landelijk karakter willen behouden. Als bruisende gemeente willen we wel de nodige ademruimte laten voor betaalbaar wonen, kernversterking en de ontwikkeling van kleinschalige activiteiten, zowel van ondernemers als van landbouwers.”

“Dat pleidooi is men bij de provincie gevolgd. We zijn tevreden dat open ruimte, leefbaarheid en landschappelijke kwaliteit de belangrijkste leidraden blijven. Daar dragen we nu trouwens al aan bij met o.a. een nieuw speelbos, waterzuivering en erosiebestrijding.”

Eigen keuzes maken

“Deelgemeenten Bellingen en Heikruis werden geselecteerd als ‘landelijke dorpskernen’. Dat biedt de mogelijkheid om op lange termijn het landelijk karakter en de open ruimte te bewaren door een zeer selectieve woonverdichting in de bestaande kernen. Dat is een geleidelijk proces dat verantwoord en met gezond verstand moet gebeuren. De roep vanuit de oppositie dat er nu appartementsblokken of grote bouwprojecten komen is pure paniekzaaierij. Het gaat om richtlijnen, er wordt niet in detail bepaald hoe en waar men mogelijk mag of zal bouwen. De gemeente kan en zal steeds haar eigen keuzes blijven maken.”

“Hoofdgemeente Pepingen is geselecteerd als een ‘hoogdynamische woonkern – kerndorp’. Het is logisch dat in het hoofddorp de dynamiek tussen wonen, werken en algemene voorzieningen optimaal moet opgevangen worden. Daar blijft ook de ruimte om te ondernemen behouden in de bestaande ambachtenzones voor kleinschalige bedrijven. Daar is wel degelijk vraag naar bij verschillende lokale ondernemers en zelfstandigen. Een job in de buurt is bv. ook bereikbaar met de fiets, wat weer voordelen oplevert voor mobiliteit en milieu.”

Leefbaar, open dorp

“Van het gemeentebestuur mogen er binnen deze selecties terecht verantwoorde keuzes verwacht worden. Die maken we ook: bij elk voorstel houden we rekening met tal van factoren zoals bevolkingsaangroei en mobiliteit. Te allen tijde staat onze ruimtelijke visie op landelijkheid, wonen en ondernemen voorop. We hebben ons verzet tegen een selectie die elke ontwikkeling onmogelijk zou maken. We zien Pepingen dan ook als een leefbaar, open dorp. Daar zetten we echt op in, want ons dorp is er niet alleen voor de gegoede happy few. LVB Pepingen is vastberaden om ervoor te zorgen dat ook onze jeugd en jonge gezinnen nog in eigen dorp kunnen blijven wonen, werken en ondernemen.”

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen