OPEN BRIEF | LIJST VAN DE BURGER PEPINGEN / LVB Pepingen vraagt om doordacht met de gemeentefusies in het Pajottenland om te gaan

OPEN BRIEF | LIJST VAN DE BURGER PEPINGEN / LVB Pepingen vraagt om doordacht met de gemeentefusies in het Pajottenland om te gaan

De laatste maanden is het debat over de gemeentefusies in het Pajottenland sterk opgewaaid nadat de gemeenten Gooik, Galmaarden en Herne principieel beslisten om te fuseren. Naar aanleiding daarvan organiseerde de gemeente Pepingen op donderdag 22 juni een infovergadering met professor bestuurskunde De Rynck in zaal De Kring in Bellingen.

Uit de infovergadering bleek dat het belangrijk is om het onderzoek eerst goed te voeren alvorens beslissingen te nemen. Dat is ook het advies van Prof. Dr. De Rynck en zijn collega’s aan de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden. “Het is duidelijk dat nu rap-rap een politieke fusie doorvoeren, geen zoden aan de dijk zal zetten." Een fusie van de 3 gemeenten haalt immers maar een grootte van 25.083 inwoners. Uit academische ervaring blijkt dat een minimumgrootte van 30 tot 40 duizend inwoners nodig is voor een succesvolle fusie. Daarbij is er ook nog de vraag  of een te beperkte fusie van gelijkaardige gemeenten met gelijkaardige problematieken zijn doel niet voorbijschiet en dus meer kost dan het opbrengt.”

LVB - Lijst van de Burger Pepingen vraagt daarom expliciet dat alle alternatieven eerst onderzocht worden alvorens nu haastig te fuseren. Is bijvoorbeeld een Pajotse fusie van meer dan 50.000 inwoners niet beter? Uiteraard moet daarbij ook het financiële plaatje grondig onderzocht worden alvorens een beslissing te nemen.

Het Pajottenland in 2050?

Een fusie mag niet ingegeven zijn door kortetermijndenken. We gaan immers kiezen voor de volgende dertig, veertig of vijftig jaar. Een louter politieke fusie zoals ze nu wordt voorgesteld is niet in het belang van de bevolking. Een fusie moet boven de partijgrenzen heen op een objectieve manier worden voorbereid. We moeten er immers beter van worden en niet fuseren om dan vast te stellen dat het geen (financieel) voordeel oplevert. Dat laatste risico is immers bestaande, blijkt uit de uiteenzetting van Prof Dr De Rynck.

“Uit voorbeelden van andere Vlaamse fusie(pogingen) blijkt dat een degelijke planning en voorbereiding essentieel is. De bevolking moet onpartijdig geïnformeerd en geconsulteerd worden. Dat vraagt tijd. De infovergadering die we in Pepingen organiseerden en de participatiemomenten die er binnenkort aankomen in onze gemeente liggen in die lijn.”

Doordachte Pajotse toekomstvisie

Vandaar deze open en dringende vraag naar de burgemeesters van het Pajottenland en Zennevallei om eerst verder onderzoek te voeren naar de juiste oplossingen op lange termijn en om op basis daarvan te beslissen. Of de beslissing om te fuseren nu of binnen een à twee jaar wordt genomen, zal niets veranderen aan het lange traject dat nadien gevoerd moet worden.

LVB - Lijst van de Burger Pepingen begrijpt de noodzaak van een fusie op lange termijn. Dat is de realiteit waar we voor staan. Nu haastig een beperkte fusie tussen drie gemeenten doorvoeren is echter niet in het belang van de toekomst van het Pajottenland en van onze regio. Haast en spoed zijn zelden goed.

Laat ons eerst een grondige analyse over een grote Pajotse fusie maken en sámen een objectieve en gedragen toekomstvisie schrijven voor onze regio!

LVB - Lijst van de Burger Pepingen

 

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen