Geen geforceerde politieke gemeentefusie zonder daagvlak bij de burgers

Geen geforceerde politieke gemeentefusie zonder daagvlak bij de burgers

LVB was aanwezig op de extra gemeenteraad om het gesprek te voeren, alhoewel het om een voorbarige en opportunistische poging van cd&v  om een  fusie te forceren en dit  zonder voorafgaande inspraak van de bevolking.

LVB staat achter de bekendmaking van de bestuurskrachtanalyse via de gemeenteraad en legt de nadruk op feit dat LVB al bezig was met burgerparticipatie samen met De Wakkere Burger vzw.

LVB neemt haar beleidsverantwoordelijkheid op en stemde 'nee' om nu onder druk  een intentieverklaring te ondertekenen om samen met Gooik, Herne en Galmaarden één gemeente te vormen. Dit is het paard voor de kar spannen.   

In  ieder geval ziet LVB de toekomst van Pepingen  binnen het Pajottenland en de landelijke gebieden.

Er wordt onnodig paniek gezaaid door te stellen dat fusies zouden worden opgelegd. Dergelijke plannen staan vandaag niet op de politieke agenda en zelfs de huidige voorzitter van Cd&V nationaal heeft zich uitgesproken tegen gedwongen fusies.

LVB kiest er voor om voorzichtig en doordacht te zijn door druk te blijven zetten om de financiering van de plattelandsgemeenten te herzien, door te blijven pleiten voor een systeem waarin plattelandsgemeenten hun DNA niet verliezen (lees: de nabijheid tussen bestuur en bevolking niet verliezen) en door in gesprek te gaan met de bevolking .

Een doorgedreven professionele samenwerking behoort immers ook tot de mogelijkheden en moet verder onderzocht worden.

De bestuurskrachtmeting toont aan dat Pepingen vandaag bestuurlijk en financieel gezond is.  Een politieke fusie die geen échte grondige meerwaarde betekent voor de inwoners van de betrokken gemeenten is een maat voor niets.

Het debat met de burger  dient eerst gevoerd te worden.

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen