LVB verdedigt kernversterking in Pepingen

LVB verdedigt kernversterking in Pepingen

Burgemeester Eddy Timmermans van meerderheidspartij LVB - Lijst van de Burger, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, reageert:

 

“Net als de hogere overheid streeft LVB ernaar om de open ruimte in onze landelijke gemeente maximaal te beschermen. De provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid hebben, bijvoorbeeld met de ‘Bouwshift’, hun ruimtelijke visie zeer duidelijk gesteld. Wij onderschrijven die. Daartegenover staat evenwel kernversterking in het centrum. 


We pleiten al langer voor betaalbare woningen in Pepingen, zonder daarvoor te moeten inboeten op onze karakteristieke landelijkheid. Een privaat project als hetgeen dat voorligt, past in die visie. Kleinere woonentiteiten in het centrum, geen viergevel villa’s tussen de velden. Het gekende fenomeen van lintbebouwing moet definitief tot het verleden behoren als we de landelijkheid van onze gemeente willen vrijwaren. Dit project voldoet aan die vereisten.


Bovendien is er in de aanvraag aandacht voor handelskernversterking door twee commerciële ruimtes te voorzien. Dat is goed voor de lokale economie en de vele handelaars en zelfstandigen die onze gemeente rijk is. De ondergrondse parking moet op haar beurt zorgen dat de wooneenheden die bijkomen zich niet vertalen in auto’s langs de steenweg op Elingen.


De beschikbare oppervlakte om nog uit te breiden zonder veel impact op de open ruimte is in Pepingen zeer beperkt. Volgens ons heeft de bouwheer in dit verhaal de correcte stappen doorlopen om het project kenbaar te maken in de buurt. De recente commotie is opmerkelijk aangezien dit project al bijna een jaar gekend was door een voorstudie en de openbare onderzoeken. Ook de rol van de oppositie is, in het licht van hun verkiezingsprogramma’s, op z’n zachtst gezegd merkwaardig. Allen waren in 2018 immers dezelfde visie toebedeeld.


Tot slot, waren wij geen voorstander om de schoolkinderen van Harten Troef naar een baan te sturen die gekend is voor doorgaand verkeer. De vernieuwing van de boekhoutstraat met de aanleg van de parking enkele jaren geleden heeft voor een veilige schoolomgeving gezorgd. Die is duidelijk en kan bovendien door de politie worden gecontroleerd. Kinderen nu spreiden over twee locaties, zou net onveilige situaties creëren.“

 

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen