Komt er een nieuwe groene long in Pepingen?

Komt er een nieuwe groene long in Pepingen?

Pepingen, 25 november 2020De gemeenteraad van Pepingen zette dinsdagavond het licht op groen om een stuk grond te kunnen verwerven naast de toekomstige KWZI in Bellingen. Indien de grond verworven wordt, hoopt het bestuur om snel te kunnen starten met de aanplanting van een speelbos voor de Pepingse jeugd op de site.

In februari 2020 kwam er eindelijk schot in de zaak van de waterzuivering in Pepingen en werd de inplanting van een KWZI (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) in de Kareelstraat te Bellingen goedgekeurd. Het dossier is in volle ontwikkeling en Aquafin werd belast met de aankoop van de grond om met de bouw te kunnen starten. Gedurende de procedure werd duidelijk dat de gemeente eveneens een aanpalend stuk grond zou kunnen verwerven.

Schepen van landbouw en milieu Greta Cochez (LVB – Lijst van de Burger) verduidelijkt: “Het gaat hier om een stuk van ongeveer 12.000m² aan niet-herbestemde landbouwgrond dat achter de toekomstige waterzuiveringsinstallatie en O.C. Ter Loo ligt. Het gemeentebestuur ziet wel mogelijkheden in de verwerving van een strategisch stukje grond waar dan bijvoorbeeld een speelbos zou kunnen worden aangeplant. Uiteraard is het niet de bedoeling om systematisch landbouwgrond op te kopen, maar aangezien het hier om een eerder drassige weide gaat, is het stuk ideaal om te bebossen en konden we deze kans dan ook niet laten liggen.

Indien de aankoop zou slagen en we een speelbos kunnen aanplanten, slagen we een dubbele slag. In de eerste plaats komen we tegemoet aan de vraag van Natuur en Bos om extra te bebossen en met deze extra groene long onze CO2 uitstoot te verminderen. De verwachting is dan ook dat Pepingen voor de aankoop beroep zal kunnen doen op de subsidie van de Vlaamse overheid die 75% van het aankoopbedrag bedraagt. In de tweede plaats zorgen we voor extra groene speelruimte voor de Pepingse jeugd nabij een school en een orthopedagogisch centrum.”

Inspraak

“Aangezien de opportuniteit zich plots voordeed kon het bestuur andere actoren nog niet consulteren en moesten we snel schakelen om de goedkeuring van de gemeenteraad te verkrijgen. De gemeenteraad is nu akkoord gegaan om het schepencollege te mandateren om de grond aan te kopen. In een later stadium trekken we uiteraard nog naar alle betrokkenen om hen te raadplegen over de precieze invulling van de site. Een speelbos kan immers maar één aspect zijn in een groter geheel. De adviesraden voor milieu, landbouw en jeugd, de school Spring in’t Veld, O.C. Ter Loo, de omwonenden en andere belangengroepen zullen hun insteek kunnen geven zodat we ook in Bellingen tot een dynamisch, veilig en groen geheel kunnen komen dat voor iedereen een meerwaarde zal zijn.”, aldus nog schepen Cochez.

 

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen