Gemeenteraad van 25.5.2021

Gemeenteraad van 25.5.2021

Op de Pepingse gemeenteraad van mei werd de gemeenteraadscommissie financiën opgericht om de financiële dossiers te bespreken en de gemeenteraad voor te bereiden. Voorzitter van de raad is Sander Geerts, tevens gemeenteraadsvoorzitter.  Voor het overige zit René Devos, Rudi Seghers en Gunther Roobaert in deze commissie voor LVB. De oppositie droeg geen enkele kandidaat voor, hoewel ze bij wijze van toegevoegde punten zelf vroegen om gemeenteraadscommissies op te richten.

Daarnaast werd een samenwerkingsovereenkomst inzake de feitelijke en financiële organisatie van de vaccinatiecentra Zennevallei. Burgemeester Eddy Timmermans zal voor de gemeente Pepingen aanwezig zijn in het bestuursorgaan. Daarmee geeft de gemeente het belang aan van de vaccinatiecampagne.

Verder werd een aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer voor de Kareelstraat goedgekeurd. Omdat aan de zaal De Kring een tweede elektrische laadpaal werd geïnstalleerd door Fluvius worden twee parkeerplaatsen voorzien als oplaadzone aan de laadpaal. De gemeente wil in de komende jaren verder inzetten op de omschakeling naar groene stroom.

LVB - Lijst van de Burger ging niet in op vraag van de oppositie om bijkomende commissies voor mobiliteit en duurzaamheid op te richten. Deze materies zitten al vervat in een participatietraject die in de aanpassing van het mobiliteitsplan zitten. Binnen het plan van Opgewekt Pajottenland zijn de gemeenteraadsleden en de bevolking bovendien al betrokken bij de besprekingen rond een duurzame toekomst voor de gemeente. Nog meer vergaderen lijkt ons dus niet opportuun en zou opnieuw een zware last leggen bij de administratie.

Wat betreft de CO²-meters die de gemeente zou moeten aankopen, kan LVB zich niet vinden in het voorstel. Er zijn in de gemeente al 6 CO²-meters aangekocht in het kader van het noodfonds. Deze worden aan de verenigingen ter beschikking gesteld en zullen voornamelijk in de gemeentelijke zalen worden gebruikt.

LVB is van mening dat wat de klaslokalen aangaat, dit geen flankerende onderwijsmaatregel is en dat de Minister van Onderwijs daar zijn verantwoordelijkheid dient te nemen. De gemeente kan daar onmogelijk in voorzien.

Tot slot, is er volgens LVB - Lijst van de Burger géén nood aan bijkomende tenten. Die stelling dat dit wel zo zou zijn is niet gestaafd.  Wel zullen er vermoedelijk zeilen van de bestaande tenten moeten hersteld of vervangen worden. Die tenten hebben immers sinds vorig jaar constant buiten gestaan in kader van de coronamaatregelen. LVB Wil verder investeren om de basisbehoeften te voorzien en het materiaal veilig en in goede staat te houden. Meer tenten vereist bovendien ook meer taken bij de reeds overbelaste technische dienst. Verenigingen die nog meer materiaal nodig hebben, kunnen dan best een beroep doen op de lokale Pepingse zelfstandigen die dit materiaal eveneens aanbieden. Deze kosten komen ook in aanmerking voor de subsidie van het noodfonds. LVB kiest ervoor om de budgetten anders in te vullen en te investeren in een degelijk mobiel afwasmachine dat na de corona-tijden veel belangrijker zal zijn om de verenigingen te ondersteunen.

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen