Gemeenteraad Pepingen 28.2.2023 in kort / gemeenteraad in het teken van milieu, noodhulp en sport

Gemeenteraad Pepingen 28.2.2023 in kort   /  gemeenteraad in het teken van milieu, noodhulp en sport

·     Een motie voor de vrijlating van Olivier Vandecasteele werd behandeld en goedgekeurd.

·     Er wordt opnieuw een overstromingsgevoelig perceel in de Plutsingenstraat aangepakt binnen de erosiebestrijding   met subsidies van de Provincie, die 90% van de kosten zal betalen.

·     Campagne Maand van de Markt wordt hernomen na het succes van vorig jaar.

·     Er werd een noodhulp van € 1.000 toegekend aan het Consortium 1212 in het kader van de aardbeving in Turkije en Syrië.

·     De overeenkomsten met de VZW SK Pepingen-Halle werden aangepast om een multisport-omgeving mogelijk te maken met padel, beachvolleybal, outdoor fitness.

·     De laatste terreinen werden aangekocht om de KWZI Pepingen-Heikruis mogelijk te maken. Daarmee namen we de laatste horde voor waterzuivering en meer propere beken.

 

·     Het advies van het college op het Beleidsplan Ruimte van de Provincie werd goedgekeurd. Daarmee wenst de LVB-beleidsploeg de ruimtelijke toekomst van Groot-Pepingen voldoende dynamisch te houden met respect voor het landelijk karakter, de natuur en de open ruimte. Waar mogelijk wordt ingezet op selectieve inbreiding van woningbouw in woonkernen. Ruimte om te ondernemen blijft behouden in de bestaande ambachtenzones voor kleinschalige bedrijven. Daarmee wordt ook geen grootschalige verappartementisering mogelijk maar blijven we wel de mogelijkheid behouden om betaalbaar wonen te realiseren. We hopen daarmee dat onze jeugd in eigen streek zal kunnen blijven.
 

·     De besteding van de overige middelen van het Vlaams noodfonds, zo’n € 2.000, wil de oppositie exclusief toebedelen aan de niet-gemeentelijke zalen. LVB voorzag echter al in de gemeentelijke budgetten middelen voor deze zalen, o.a. met een indexering van de tussenkomst voor deze zalen en een extra budgettering van € 10.000, waardoor dit punt overbodig is en niet goedgekeurd werd.
 

De oppositie wenste de milieubelasting af te schaffen. Echter wanneer we de rekening maken tussen de kosten van vuilnisophaling en recyclagepark en de opbrengsten van de milieubelasting betaalt de gemeente daarbovenop nog € 149.237,32.
De milieubelasting werd indertijd door de gemeente -waaronder ook de oppositiepartijen- ingevoerd om nu juist de kosten van vuilnisophaling en recyclagepark mee te bekostigen.
De nieuwe prijzen van de vuilniszakken gaan m.a.w. de kosten niet dragen en zijn bovendien geen extra inkomen doordat de restafvalzak minder gebruikt wordt ten voordele van de goedkopere PMD-zak. Het voorstel werd daarom niet goedgekeurd

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen