Gemeenteraad Pepingen 25 Juni 2019

Gemeenteraad Pepingen 25 Juni 2019

 

 

De laatste gemeenteraad van Pepingen voor het zomerreces zag weer enkele opvallende voorstellen goedgekeurd. Het budget van het vorige boekjaar werd goedgekeurd en enkele strategische beslissingen zullen bepalend zijn voor de toekomst van de plattelandsgemeente.

De jaarrekeningen voor zowel OCMW als gemeente voor het boekjaar 2018 werden goedgekeurd door hun respectievelijke raden. 2018 kon in beide gevallen positief worden afgesloten, al is de overschot in de kassa gering. LVB – Lijst van de Burger nam enkele gemeenteraden geleden al het initiatief om via een budgetswijziging door te voeren waarin we duidelijk andere accenten willen brengen dan het vorige bestuur. Schepen van Financiën Rudi Seghers, “wij zijn blij dat we met een positief resultaat aan de slag kunnen. De gemeente heeft echter weinig overschot, dus zullen we ook de komende jaren slim en gevat moeten omspringen met de investeringen die we in onze gemeente maken.”
Er werd  een kleine aanpassing aan het retributiereglement van de gemeente aangebracht. Het gaat om diensten die onze administratie uitvoert naar de bevolking toe waarvoor kleine tegemoetkomingen worden gevraagd. Nogmaals schepen Rudi Seghers, “Dit reglement is al meer dan acht jaar niet meer aangepast geweest en was omwille van indexatie en vernieuwde regelgeving van Binnenlandse Zaken  dringend toe aan een actualisatie. We hebben hiervoor ook gekeken naar wat  onze buurgemeenten hiervoor vragen .”

Adviesraden

De Pepingse gemeenteraad installeerde ook opnieuw enkele adviesraden die de komende legislatuur het bestuur zullen meehelpen het beleid uit te tekenen. Schepen van participatie Saskia Beeckmans, “in de eerste plaats willen we alle vrijwilligers nog eens uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet. We zeggen al langer dat de adviesraden een cruciale rol voor ons spelen. Die zullen ook mee geïntegreerd en betrokken worden bij een globaal plan voor participatieve politiek in Pepingen. Wij zijn daar volop mee bezig en hopen dit te kunnen lanceren eens we de (financiële) meerjarenplanning van de gemeente afgerond hebben.” Uiteindelijk installeerde de gemeenteraad 4 adviesraden: de landbouwadviesraad, de jeugdraad, de seniorenadviesraad en de sportraad.

Nieuwe en vernieuwde engagementen van de gemeente

In navolging van enkele buurgemeenten trad Pepingen op de gemeenteraad van 25 juni ook toe tot het Strategisch Project “Opgewekt Pajottenland”. In dat project verbinden enkele Pajotse gemeentes, de provincie, regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei en Pajopower zich om bewust om te gaan met energie en klimaat. De bedoeling is om tot een duurzame energiemix te komen. Schepen van milieu Greta Cochez, “voor Pepingen is het belangrijk om deel uit te maken van dit project om de vinger aan de pols te houden en in de toekomst mee te kunnen beslissen over onze energietransitie in onze plattelandsgemeente. We staan allen immense uitdagingen te wachten en die kunnen we beter tezamen aanpakken. Met dit engagement bevestigt Pepingen dus dat we naar een groenere toekomst willen voor iedereen.”

Nog op de gemeenteraad bevestigde de gemeente haar engagement in Woonwinkel Pajottenland. De raadsleden kregen een toelichting tijdens de zitting over de werking en de toekomstplannen van de vzw. “Voor onze inwoners is dit een extra dienst waarvan we zien dat die dankbaar gebruikt wordt. Huurders, verhuurders of Pepingenaren die willen (ver)bouwen kunnen bij de woonwinkel terecht voor technisch advies, voor informatie omtrent subsidies en premies of woonkwaliteit.

Mobiliteit

De gemeenteraad van juni 2019 zag ook enkele vragen van de oppositie met betrekking tot mobiliteit. Zo werd er beslist om geen aparte mobiliteitsraad op te richten. De laatste 3 legislaturen bestond deze raad en is deze niet ten volle gebruikt geweest. Schepen van Mobiliteit Saskia Beeckmans, “Een aantal gemeenteraden geleden werd reeds medegedeeld dat het College van Burgemeester en Schepenen de intentie heeft om thema’s zoals mobiliteit in een overkoepelende adviesraad te laten bespreken waarin alle adviesraden een afvaardiging hebben.”
Ook over het bushokje in Elingen waar sinds de gemeenteraad in Mei al enige discussie rond is ontstaan wil het LVB bestuur duidelijkheid scheppen. Burgemeester Eddy Timmermans: “De installatie en het onderhoud van (nieuwe) bushokjes wordt financieel gedragen door de gemeente. Wij blijven vasthouden aan een investeringsritme van 1 nieuw hokje per jaar. Aangezien de plannen voor een nieuw hokje in Heikruis al rond waren, gaat dus de prioriteit eerst naar daar. De vernieuwing van het bushokje in Elingen zal worden opgenomen in het budget 2020 en zal dus volgend jaar worden uitgevoerd.”

 

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen