Gemeenteraad oktober

Pepingen treedt toe tot het Vlaams steunpunt voor Vrijwilligerswerk

De gemeente Pepingen wordt lid van de vzw Vlaams steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Schepen van vrijwilligersbeleid Rudi Seghers, “Pepingen heeft een bruisend verenigingsleven en we willen dat graag zou houden en waar mogelijk verder activeren. Onze verenigingen zijn immers het cement van het sociale leven in onze uitgestrekte gemeente. Dankzij onze toetreding tot de vzw Vlaams Steunpunt voor vrijwilligerswerk kunnen we in de toekomst ook een beroep doen op hun expertise in alles wat te maken heeft met vrijwilligersbeleid. Zo kunnen we onze verenigingen verder ondersteunen en onze waardering voor de vele vrijwilligers extra in het daglicht stellen.”

Samenstelling adviesraden

Op de gemeenteraad van Pepingen werd ook de samenstelling goedgekeurd van enkele adviesraden, het gaat hier om de Pepingse cultuurraad, de Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en de bibliotheekraad.

Constructieve politiek

De gemeenteraad keurde voorts unaniem een toegevoegd voorstel goed met betrekking tot parkeerplaatsen voor gehandicapten in de gemeente Pepingen. Schepen van mobiliteit Saskia Beeckmans, “We vinden toegankelijkheid uiteraard belangrijk, dus waren we het voorstel zeker niet ongenegen. We moeten echter rekening houden met enkele wettelijke en technische beperkingen, daarom kiezen we ervoor om eerst te onderzoeken waar we deze parkeerplaatsen mogelijks kunnen aanmaken. Bovendien moeten we dit ook zien in het kader van reeds lopende dossiers zoals in Bogaarden en Bellingen. Van zodra de technische studie is gebeurd, zal het College van Burgemeester en Schepenen een concreet voorstel van inplanting doen en deze voorleggen aan de gemeenteraad.”

 

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen