Gemeente Pepingen tekent SAVE charter

Gemeente Pepingen tekent SAVE charter

Op de gemeenteraad van dinsdag 26 maart 2019 keurde de LVB – Lijst van de Burger meerderheid samen met de andere partijen het SAVE Charter van vzw Ouders van Verongelukte Kinderen goed. Dit charter streeft naar meer verkeersveiligheid in Belgische steden en gemeenten. Het punt kwam op de agenda op voordracht van de oppositie.

 

OVK is een lotgenotenvereniging van nabestaanden van jonge verkeersslachtoffers. Er zijn vandaag zo’n 1.800 leden uit 700 getroffen families. Naast het begeleiden van nabestaanden zet deze vzw zich actief in voor meer verkeersveiligheid in Belgische steden en gemeenten. Dat doen ze o.a. met het SAVE-charter.

 

Het charter omvat zeven SAVE-doelstellingen die de verkeersveiligheid binnen de gemeente kunnen bevorderen:

1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.

2. De implementatie van het STOP-principe.

3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.

4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.

5. De voorbeeldfunctie van de gemeente en haar beleidsverantwoordelijken.

6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.

7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren

 

Saskia Beeckmans, schepen voor mobiliteit en verkeersveiligheid: “De LVB-meerderheid deelt de bezorgdheid van vzw OVK, van onze gemeenteraadsleden in meerderheid en oppositie én van onze burgers voor een veiliger verkeer. Dat was bovendien een duidelijk aandachtspunt bij onze Pepingenaren dat naar boven kwam tijdens onze Burgercafés en in de Grote Pepingse Enquête. Hun streven kan dus op onze steun rekenen.”

 

Het agendapunt werd eerst op de agenda van de gemeenteraad van februari geplaatst. Schepen Saskia Beeckmans: “Uiteraard primeert voor ons het belang van verkeersveiligheid, zeker voor kinderen en jongeren. Onze visie op mobiliteit en verkeersveiligheid kadert vandaag echter in het grotere geheel van de mobiliteitsregio. Alle acties gebeuren in samenspraak met o.a. de politiezone. We gaan dus liever niet over één nacht ijs en verschoven het punt daarom naar de gemeenteraad van maart. Verkeersveiligheid is immers te belangrijk om enkel naar de vorm te kijken, ook de inhoud telt. Daarom was het ook nuttig en nodig om een vertegenwoordiger van vzw OVK te horen op de gemeenteraad. Dankzij deze extra informatie kunnen we volmondig instemmen met dit voorstel en het charter ondertekenen.”

 

Het voorstel kwam vanuit de CD&V-fractie. Schepen Beeckmans is tevreden met de gang van zaken: “Constructieve samenwerking was ons uitgangspunt van bij het begin van deze legislatuur. Daar gaan we dan ook voor. Pepingen verdient dat.”

 

De ondertekening van het charter gaat gepaard met een jaarlijkse bijdrage van 100 euro aan de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Met de ondertekening sluit Pepingen zich aan bij meer dan honderd Belgische steden, gemeenten en politiezones die dit charter al eerder ondertekenden.

 

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen