De Pepingse gemeenteraad van 22 februari 2022

De Pepingse gemeenteraad van 22 februari 2022

 Vaste duurzame oplossingen in plaats van mobiele fietsnadarhekken

In zitting van de gemeenteraad van 22 februari 2022 besliste het bestuur van LVB – Lijst van de Burger om niet in te gaan op de suggestie van de verenigde oppositie van Pepingen om ‘fietsnadarhekken’ aan te kopen. Schepen Saskia Beeckmans (LVB) licht toe dat het bestuur wil inzetten op duurzame oplossingen op weloverwogen plaatsen in de gemeente: “Naar aanleiding van de participatieve fietssessies in het kader van het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan heb ik het item van de fietsenstallingen op de agenda gezet van de laatste sessie. Daaruit zijn een aantal voorstellen gekomen voor vaste fietsenstallingen/-beugels op een aantal plaatsen, waaronder de gemeentelijke zalen in de dorpskernen.”

 

“Het is dus een bewuste keuze van het bestuur om de publieke middelen eerder te investeren in vaste fietsenstallingen in plaats van mobiele constructies. Deze laatste zijn immers geen meerwaarde omdat vandaag reeds met nadarhekken een afgezoomde fietsenstalling wordt gemaakt die voldoet. Daarenboven zijn de zalen sowieso al de voornaamste plaatsen waar activiteiten van verenigingen plaatsvinden. LVB onderschrijft de nakende modal shift die door Vlaanderen wordt opgelegd. We zien in dat verhaal meer heil in stevige duurzame oplossingen.”

 

Wel enthousiasme voor “gele doos”

Nog tijdens de gemeenteraad ontstond enigszins commotie omdat de verenigde oppositie een punt toevoegde over de zogenaamde “gele doos”. Op vraag van LVB werd er geen beslissing genomen. Schepen van welzijn licht toe: “Het voorstel was al achterhaald want het onderzoek is reeds een paar maanden bezig.”

 

In de gele doos stopt men belangrijke medische en andere gegevens over zichzelf, die nuttig kunnen zijn voor hulpdiensten in een noodsituatie. De gele doos wordt bewaard in de koelkast, een makkelijke vindplaats voor hulpdiensten. Deze actie richt zich in eerste instantie op oudere personen of personen met een zorgnood. 

 

Schepen Seghers vervolgt: “Op voorstel van de ouderenadviesraad van eind september werd dit punt door de afgevaardigde van de gemeente aangekaart op de zorgraad van de eerstelijnszone waar Pepingen deel van uitmaakt. Andere eerstelijnszones, brandweer, artsen… werden gepolst naar interesse en mogelijkheden.  Het dossier werd bovendien ook al behandeld door het college en is dus in volle ontwikkeling. Eens volledig uitgewerkt kan het dossier ter stemming aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Het verwijt dat de oppositie niet wist dat het college met dit dossier bezig was raakt kant noch wal. Dit dossier volgt een natuurlijk verloop en wordt op deskundige wijze verder uitgewerkt door de diensten Wij zijn in ieder geval blij dat we nu al weten alle gemeenteraadsleden dit voorstel genegen zijn.”

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen