Als enige politieke fractie in Pepingen gingen we met onze burgers in dialoog over het toekomstige beleid in Pepingen. Elk idee en suggestie uit De Grote Pepingse Enquête, de Burgercafés en onze dagelijkse contacten werd geanalyseerd, afgetoetst op haalbaarheid en in 11 concrete beleidsprioriteiten gegoten. Ons doel: een beleid van en voor u, de Pepingse burger.

Elke week stellen we een beleidsprioriteit voor met een ‘pracht van een gedacht’. Geen grote verkiezingsthema’s of dure prestige projecten, maar concrete en haalbare voorstellen die praktische zaken moeten oplossen voor onze burgers.

 

Week 5:
Ondernemerschap in Pepingen

 

Koester onze Pepingse ondernemers!

Ondernemers zijn een essentieel onderdeel van een bruisende gemeente. Ze komen voor in alle maten en gewichten & zorgen voor werkgelegenheid in eigen dorp. Ze zorgen voor ambiance op onze dorpspleinen en ondersteunen bovendien onze verenigingen. Ze ontwikkelen, produceren & promoten onze streekproducten en fungeren als ambassadeurs van ons Pajotse erfgoed en karakter. In een dunbevolkte plattelandsgemeente als Pepingen dragen ze bovendien in belangrijke mate bij aan de financiële gezondheid van de gemeente en de welvaart van alle inwoners. Kortom: ondernemers zijn broodnodig, ook in een plattelandsgemeente. LVB – Lijst van de Burger wil hen daarom koesteren en gaan voor een ondernemersvriendelijke gemeente.

Pepingen mag trots zijn op haar ondernemers, maar het kan uiteraard nog altijd beter:

 • Het aantal actieve ondernemingen in Pepingen steeg van 431 in 2010 naar 483 in 2017.
 • Ook het aantal zelfstandigen in Pepingen (15,4% van de werkende bevolking in 2016) bleef de voorbije tien jaar systematisch boven het Vlaams-Brabants gemiddelde (10,8% in 2016).
 • Het probleem is echter dat het oprichtingspercentage in Pepingen lager ligt dan het gemiddelde: 7,5% t.o.v. alle ondernemingen daar waar dat in Vlaams-Brabant gemiddeld 10,5% is.

 

Meer ruimte voor ondernemen

Pepingen heeft m.a.w. duidelijk nood aan een KMO-zone die ruimte geeft aan nieuwe en bestaande Pepingse ondernemers. Voor alle duidelijkheid: een KMO-zone is een goed afgebakende ruimte waar ondernemers zich kunnen vestigen onder strikte voorwaarden. Het gaat niet over industrie of grote winkelcentra! Het biedt wel ruimte aan al dan niet startende ondernemers en ambachtslieden die vaak al een band hebben met de regio. Ondernemen kan perfect met respect voor het landschap, de natuur en de omwonenden.

Ondernemers blijven in onze gemeente, blijven verankerd met het sociaal leven, blijven zorgen voor werkgelegenheid en kunnen met een slimme, doordachte inplanting en groene randvoorwaarden bijdragen aan de biodiversiteit in de gemeente. Met de juiste aanpak is een KMO-zone duidelijk een win-winverhaal voor álle inwoners, zowel burgers als ondernemers.

Sterke middenstandsraad

 Bij die juiste aanpak hoort ook inspraak van ondernemers. Onder het vorige LVB-bestuur (2012-2017) werd de middenstandsraad opgericht. Deze adviesraad bewees haar nut tijdens de werken aan de Ninoofsesteenweg: ondernemers, zelfstandigen en bestuur staken de koppen bij elkaar om, ondanks de extreme moeilijkheden, toch de consumenten tot bij de Pepingse handelaars te krijgen. Met resultaat, want na de werken waren er zelfs méér handelaars dan voordien. Die interactie tussen ondernemers en bestuur moet opnieuw gestimuleerd worden bij alle relevante aangelegenheden.

Een gemeente kan haar handelaars en zelfstandigen voorts ook steunen door in te zetten op handelskernversterking – niet enkel in de hoofdgemeente - door de korte keten en streekproducten verder te promoten, door een goed draaiende  middenstandsraad die de lokale handel blijft promoten bij de bevolking en door samenwerking met ondernemingsnetwerken.

Tot slot richten we ons niet alleen tot  bestaande bedrijven. Ook nieuw creatief talent willen we aansporen om hun kansen te wagen in onze gemeente. Starters kunnen reeds voor een heleboel belangrijke zaken terecht op het gemeentehuis, maar we kunnen nóg meer doen. er een aanzet worden gegeven om jonge en startende ondernemers samen te brengen met zij die reeds hun strepen verdiend hebben.

Ondernemerschap is meer dan een economische activiteit. Hun rol als sociale, culturele en ook ecologische partner is onmisbaar. Van ondernemen een prioriteit maken, is essentieel voor de hele gemeenschap.

 

Onze voorstellen:

 • Meer ruimte voor ondernemen in de vorm van een KMO-zone met groene randvoorwaarden
 • Meer startende ondernemers en nieuwe handelaars aantrekken door handelskernversterking (o.a. promotie van lokale handel, korte keten, aantrekkelijke dorpskernen – niet alleen Pepingen-centrum)
 • Vinger aan de pols houden via een goed draaiende middenstandsraad
 • Actieve ondersteuning van nieuwe, lokale initiatieven zoals de Buurderij
 • Actieve promotie van eigen streekproducten en streekproducenten
 • Nieuwe mobiele led-schermen inschakelen voor streekpromotie
 • Realisatie en ondersteuning van netwerk van jonge en gevestigde ondernemers
 • Welkombox voor nieuwe inwoners met info over lokale handelszaken en streekproducten
 • De geboortepremie voor jonge ouders aanbieden in de vorm van een cadeaubon bij lokale handelaars
 • Een fulltime ondernemingsloket voor Pepingen is niet haalbaar – wel administratie uitgebreid informeren over mogelijkheden & andere infopunten voor starters
 • Peilen naar de mogelijkheid voor een intergemeentelijke ambtenaar lokale economie
 • Regelmatige opleidingen voor gemeentelijke administratie, die vaak de rol van eerstelijns ondernemingsloket opnemen
 • Voortrekkersrol spelen voor een intergemeentelijke ambtenaar lokale economie
 • Actieve samenwerking met ondernemingsnetwerken (Unizo, Voka, NSZ, …) en hulporganisaties voor zelfstandigen (Boeren op een kruispunt, Dyzo)

 

Ondernemers moeten gestimuleerd worden in onze gemeente.
Zorg er voor dat zelfstandigen hier kunnen blijven!

#prachtvaneengedacht

 


Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen