Toespraak van de Burgemeester op de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie .

03-02-2016 10:48

 

Goede avond allemaal en welkom op deze Nieuwjaarsdrink!

Alle mensen die er vanavond niet zijn hebben zich laten verontschuldigen.

Eerst en vooral wil  ik iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar wensen.

Het begint een gewoonte te worden, maar het jaar is opnieuw voorbij gevlogen. De vorige nieuwjaarsdrink lijkt nog gisteren. En voor we het goed en wel beseften, waren we alweer de kerstkalkoen aan het voorbereiden en het nieuwjaarsdiner aan het plannen.  Dat 2015 zo snel ging, wil alleen maar zeggen dat er opnieuw één en ander gebeurd is in onze gemeente. De tijd gaat immers alleen maar traag voorbij als je je verveelt. Dat is in Pepingen zeker niet het geval geweest dit voorbije jaar.

Zo startten begin februari de lang verwachte herstellingswerken aan de Ninoofsesteenweg. Het is een belangrijke verbindingsweg in onze gemeente, we wisten dus dat er hinder zou zijn voor onze inwoners en de plaatselijke handelaars. In alle stappen is er echter gewerkt om die hinder te beperken, te beginnen met duidelijke communicatie over alle fases. Ik mag toch wel zeggen dat we zo – op een paar uitzonderingen na – ook op het begrip van onze omwonenden konden rekenen. Er is ondertussen licht aan het einde van de tunnel: het einde van de werken komt stilaan dichterbij. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. Begin februari wordt nog de onderlaag in asfalt gelegd vanaf Mong Blok tot net voor het kruispunt aan het Dravershof. Na de herinrichting van het kruispunt met de Steenweg op Elingen en de Vroembos wordt er definitief gebetonneerd van Mong Blok tot aan AG Projects. Ondertussen wordt het stuk tussen het Dravershof en het centrum aangepakt, om uiteindelijk alle werken definitief af te ronden eind mei van dit jaar.

Alle gekheid op een stokje, was het toch hartverwarmend om te zien dat Pepingenaren, ondanks een verminderde bereikbaarheid, toch hun plaatselijke handelaars niet vergeten. Ergens hadden de werken ook voordelen op dat vlak. Aan het engagement van de handelaars zelf zal het niet liggen, want zij toonden zich van hun meest ondernemende kant en zetten tal van acties op poten, o.a. een fuif ten voordele van Music for Life. Een positieve twist dus, die constructieve samenwerking als gevolg van de werken.

Niet alleen de steenweg zal er voortaan anders uitzien, ook het containerpark kreeg een grondige facelift. Vanaf 1 februari zijn er de aangepaste rijrichtingen en de vergoeding per kg meegebracht afval een feit.

Een meting van de luchtkwaliteit wees uit dat Pepingen in vrij gezonde conditie vertoeft, een geruststelling voor alle inwoners. Over de hoeveelheid gebakken lucht van het voorbije jaar, daar zijn wel geen resultaten van bekend…

Het CC in Heikruis werd voorzien van nieuwe verlichting en werd deels herschilderd, waarvoor onze oprechte dank aan de vrijwilligers om dit te financieren.

Ook wil ik alle vrijwillgers bedanken voor hun inzet in onze gemeente.

Met de beperkte financiële middelen die er al van bij het begin van onze legislatuur zijn, werden onze wegen toch goed onderhouden. Dat is een dienstverlening vanuit de gemeente die alleen maar het nieuws haalt als ze vergeten wordt, maar hier zijn we best fier over. En het mag gezegd worden: onze straten liggen er netjes bij.

Om die inspanningen nog kracht bij te zetten, werd voor de technische dienst een nieuwe tractor met maaicombinatie besteld, die binnen enkele dagen geleverd worden.

Aan de Hoesnaek werden er nieuwe parkeermogelijkheden ingericht. Ook onze manier van onkruidbestrijding was dit jaar nieuw, maar ik denk dat we ondertussen allen mee zijn in die nieuwigheid. Die is milieuvriendelijker en kan gezet worden naast de andere inspanningen van de gemeente naar milieuvriendelijkheid. Zo deelden we ook honderden kippen uit vorig jaar om de afvalberg mee te helpen verminderen. Daarnaast werden ook honderden bomen uitgedeeld en kwam de fruitpers regelmatig langs zodat fruit dat anders verloren gaat, omgezet kon worden in lekker, gezond en vers fruitsap.

We hadden de 20 ste editie van roefeldag,  een buitenspeeldag en een scholencross.

In de Bib werden meerdere nieuwe initiatieven uitgewerkt.

Het dossier van het fietspad in de Huttestraat is niet vergeten. Dat wordt verder uitgewerkt.               

Niet alleen het uitzicht van de gemeente is dit jaar danig veranderd. Jullie zijn het gezicht van de gemeente Pepingen, het eerste aanspreekpunt. Jullie maken dat de gemeente geen koude administratie is. En ook bij ons gemeentepersoneel is er heel wat veranderd.

Zo gingen Mia Van Eeckhoudt, Emilia De Middeleer, Joseph Huygh en Gust Lauriers op pensioen(Gust was eigenlijk al op pensoen maar was nog altijd zaal verantwoordelijke.  . We namen ook afscheid van een aantal mensen, zoals Jirky Lecocq en Anita De Coster.

Toch waren er ook enkele nieuwe gezichten. Ons gemeentepersoneel verwelkomde zo Ann Van Damme als nieuwe bibliothecaris, ter vervanging van Mia. Jirina Geerts verving dit jaar Renaat als wijkagent. Nog een welgemeende welkom aan alle nieuwelingen, en een even gemeende dank aan diegenen die weg zijn.

Daarnaast ook heuglijk familienieuws. Zo is Mike De Munck vader geworden van dochtertje Mona en werd Emilia De Middeleer zo oma. Johan Sulmon is grootvader geworden van Sam. Eddy Wyns is grootvader geworden van Fons en Lotte, en Anita De Coster is grootmoeder geworden van derde kleinkindje Emma. Proficiat!

Ik zal de eerste zijn om toe te geven dat het in 2015 niet allemaal positief was.

2015 was ook het jaar waarin duidelijk werd dat een gegeven woord soms maar lucht is en waarin politieke spelletjes, macht en postjes belangrijker zijn dan een gemeente gezond verder te laten leven.

2015 was ook het jaar van de massa’s copies.        

2015 was ook het jaar van kiezersbedrog en van de mooie uitspraken. Over zeggen dat men vooruit wilt met Pepingen, maar ondertussen achter de schermen en uit de buurt van de media alles blokkeren. Daarop zeg ik alleen: woorden zijn vluchtig. Een beleid wordt gemeten aan de daden. En ondanks alle blokkeringen, is het ons aan daadkracht niet ontbroken.

 

Bovendien – en ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk ik dit vind - is het gevoerde beleid altijd met respect geweest voor jullie inspanningen en voor jullie toekomst als gemeentepersoneel.

Wat komen moet, dat komt. Maar weet dat we steeds een beleid zullen verdedigen dat in het belang is van alle Pepingenaren. Dat betekent een beleid dat de dienstverlening vanuit de gemeente blijft handhaven. Niet door mooie artikels in de pers, niet door het opzetten van megaprojecten ten koste van gemeentepersoneel en dienstverlening. Wel in daden. Door het vrijmaken van de nodige middelen om te doen wat we als gemeente moeten doen. Ten dienste van alle burgers.

Toch zijn er voor 2016 ook goede vooruitzichten. Zo blijven we werken aan de verkeersveiligheid, door in iedere deelgemeente een bord met snelheidsmeter te plaatsen dat bestuurders attent maakt op hun snelheid en ontradend werkt.

Daarnaast nog volgende lichtpuntjes:

·         De verwarming van het gemeentehuis zal overgeschakeld worden op aardgas.

·         Onze eigen riolering zal ook gescheiden worden, 

·         De fundamenten zijn gelegd voor de renovatie van de huidige bibliotheek in Bellingen

·         De grondruil voor de sporthal en de bouw met een PPS vorm zullen verder uitgewerkt worden,

·         Ook voor de Zagerij moet er verdergewerkt worden met PPS voor de herstellingen en voor de invulling van de ruimte, zodat het project voor Pepingen eindelijk financieel haalbaar zou worden.

·         Het omliggende wegennet zal een flinke beurt nodig hebben na het einde van de werken aan de Ninoofsesteenweg.

·         De spoorwegtunnel in Bellingen en de waterzuivering in onze gemeente blijven aandachtspunten       

 

Dit is een greep van de taken waar we nu al mee bezig zijn. Ze zijn broodnodig voor onze gemeente, maar kunnen enkel verwezenlijkt worden als de personen – die nu de mond vol hebben over uitgestoken handen en een fictief droombeleid zonder ook maar één constructieve opmerking – ook effectief meewerken in plaats van onze werking te blokkeren.  Laat het duidelijk zijn dat dit bestuur wel verder wil. Onze voorstellen en toekomstvisie ligt er namelijk al. Maar wat baten kaars en bril… De blokkering die wij nu meemaken op zo’n grote schaal is ongehoord, ongezien en schaadt het welzijn van iedere Pepingse burger.

 

…Ik wil toch met een positieve noot afsluiten. Een recente enquête van het Nieuwsblad maakte duidelijk dat onze inwoners hier nog altijd graag wonen en ook fier zijn op hun gemeente. Het personeel haalde er een heel goede score wat betreft klantvriendelijkheid, een stijging zelfs t.o.v. vorig jaar.

Ook wegenonderhoud in het algemeen haalt heel goede resultaten, waarvoor hartelijk dank voor jullie inspanningen. Ik ben zelf tevreden dat we in deze woelige tijden met onze groep toch nog altijd een goede score in het gemiddelde kregen.

 

Dan geef ik nu het woord aan onze OCMW voorzitter die ook een woordje tot jullie zal richten.

 

Bedankt iedereen voor jullie aanwezigheid.  Ook bedankt aan de mensen die hier vandaag deze receptie verzorgen.

 

 

 

 

 

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen