SPEECH RECEPTIE 2016 Voorzitter Open VLD Groot Pepingen : René Devos TEGEN OVERLOPERIJ

09-02-2016 15:54

 

Iedereen hartelijk welkom .IMG_0031.JPG

Namens gans het bestuur van Open VLD Pepingen wensen we jullie een gezond, voorspoedig en liefdevol 2016 toe.

                                                                                              ***

Als men de vraag stelt hoe is het met de politiek in Pepingen gesteld  :  dan antwoordt de Pepingenaar meestal met : “ droevig “

Pepingen  bevindt zich momenteel in  zeer woelig vaarwater .

 Het is maar een kleine landelijke gemeente, met een vrij beperkt budget en men stelt zich dan de vraag hoe het mogelijk is  om in zo ’n een toestand de belanden.  

 

Midden 2015 is het  probleem  ontstaan, door de individuele overloperij van schepen Peter Lacres

 ( lijsttrekker van NV.A met amper 155 bolletjes achter zijn naam ) die eerst gaat  zetelen  als zogenaamd  “ onafhankelijke schepen “, maar nadien vlug zijn karretje aangehaakt heeft aan de CD&V Pepingen.

CD&V  Pepingen,  die in feite,  deze dissidente  schepen  losgeweekt heeft en achterna loopt ,

 -  “ als een ezel die men een wortel voorhoudt   “ , - om  toch haar  “ effectieve gewonnen meerderheid,  met een overloper,   in de gemeenteraad,  niet te moeten prijs geven . 

CD&V eist  2 schepenmandaten  om samen met de overgelopen schepen Lacres,  de meerderheid in het College van Burgemeester en Schepenen te verwerven ,  zonder rekening met de verkiezingsuitslag

Het masker is gevallen  !  ,  …. macht en politieke spelletjes zijn duidelijk belangrijker dan het belang van de Pepingenaar waarover CD&V   de mond   vol heeft,   vooral in de media .

Achter de schermen en in de gemeenteraad trachten  CD&V en Peter Lacres zoveel mogelijk, alles te blokkeren.

                                                                                                                                                            

Het project de zagerij, wat vooral de oprichting van een nieuwe bibliotheek te Pepingen inhoudt , met een prijskaart van 1900.000 euro.     (in de praktijk zal het waarschijnlijk nog veel meer zijn, want de cijfers dateren van 2012 en de omgevingswerken zijn er nog niet inbegrepen ).  

Dit project is  onbetaalbaar  voor  het gemeentelijk budget , hetgeen overigens nog  eens bevestigd werd  door Marc Mabe van het Consultant Bureau Q & A .                                                                       

1/..Cd&V weet dit maar al te goed.      Ze heeft , de gemeente , na de verkiezingen  in 2012 ; achter gelaten heeft met heel beperkte middelen en loodzware kosten.

 In feite komt dit op neer een niet betaalbaar project op te leggen om daarna te kunnen stellen dat de gemeente onbestuurbaar is.

 

 We hebben nog een degelijke,  bibliotheek (ongeveer 25 jaar oud ) die ooit als model gestaan heeft voor plattelandsbibliothekenbibliotheek pepingen.jpg

Een nieuwe bibliotheek is niet alleen onbetaalbaar, maar bovendien ,  langs deuren en vensters,  weggeworpen geld,  ten koste van de Pepingse belastingbetaler.

Lvb is steeds voorstander geweest om de bibliotheek te Bellingen  te renoveren en op te waarderen, maar niet om een nieuwe bibliotheek in een oud gebouw te Pepingen te vestigen.  

 

De dissidente schepen, Peter Lacres heeft met de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 gesteld 

‘ de bibliotheek in Bellingen is een referentievoorbeeld van een goede bibliotheek  “

Drie jaar later, drie jaar na goedkeuring van gelden voor de renovatie de bib Bellingen,  neemt deze dissidente schepen een bocht van 180 ° en is  plots  voortrekker  geworden van de nieuwe bibliotheek te Pepingen, …… volledig haaks op zijn uitspraken, volledig haaks op zijn verkiezingsbelofte,  waarvoor hij ook door de kiezer werd verkozen.

Hij pleegt kiezersbedrog.

 

Het probleem is en blijft   “  wie gaat dat betalen ? “

 

-Op 12.11.2015 verzoekt Lvb en Nva  de CD&V en schepen Lacres om samen naar een vergadering te komen om het budget te bespreken (waarop ze  zelf aangedrongen hadden) .   Op deze vergadering was tevens een expert  in de gemeenteboekhouding aanwezig .

CD&V en Peter Lacres lopen vroegtijdig weg uit de vergadering,    ze doen geen enkele kritische bemerking of meer nog, ze doen geen enkel constructief voorstel.   ………                                                                                                                                                                             

-Op 20.01.2016 wordt er een nieuw overleg georganiseerd van uit de gemeente met betrekking tot het budget :  CD&V en schepen Lacres menen daarop niet te moeten ingaan en sturen hun kat.

Is dit dan  positief, constructief  , opbouwend  werken  ?  uiteraard neen.                                                                                                                                                                                                                    

2/.. Er wordt van uit de CD&V Pepingen duidelijk gezegd dat ze “ de structurele onbestuurbaarheid van Pepingen “  wensen in te roepen .   Dit  is in feite , langs een piepklein achterdeurtje, proberen om de  verkiezingsnederlaag om te zetten,  in een effectieve meerderheid en hiermee volledig de kiezer  te miskennen .

Wat  is daaraan  in feite nog het meest storende ?  

Om dit te kunnen verwezenlijken  moet  de CD&V Pepingen  gedwongen  beroep doen op een overgelopen schepen en   wordt dus   gesteund  op kiezersbedrog.

CD& V  Pepingen legt haar eigen lot,  in  handen van een dissidente schepen, waarvan overduidelijk bewezen  is dat hij beslissingen neemt die volledig haaks staan op zijn vorige uitspraken of beslissingen , die bochten van 180 ° graden neemt , …… hetgeen wel getuigt van  wispelturigheid

 

De CD&V en de dissidente schepen willen de onbestuurbaarheid van Pepingen laten vaststellen.

Vorige week werd dit  nog eens   gezegd met zoveel woorden   op de receptie van CD&V.

 

Het is zoals een brandstichter mee helpen,  brand te stichten en daarna  Brand, Brand, … te roepen

De waterkraan (budget ) toe te draaien en daarna  te roepen dat er geen water is ….

En daarna  te roepen dat  de brandweer ( huidige meerderheid ) de brand  niet kan blussen…..

En bovendien nog de lef te hebben, om dit in de media te verkopen  “  als handelen in het algemeen belang van de Pepingenaar “.

 

In feite,  verwondert ons dat een ernstige partij, zoals CD&V Pepingen zich hiertoe laat lenen, …… als men zo  schepen en burgemeestermandaat, - postjes -  wil verwerven , - zonder verkiezingen , - is dit maar van vrij bedenkelijke aard.  ….

Dit alles is droevig en volledig misplaatst.  

Lvb wenst geen kiezersbedrog mee te consolideren. 

 

Het  politiek water is diep.   Op de laatste gemeenteraad van december 2015 heeft Lvb  opgeroepen om het project “ de zagerij” op  “on hold “  te zetten,   gevraagd om eens goed na te denken,

 zowel over de  “inhoud,  als de “de timing  “ van het project de Zagerij, alsook om een realistische en verwezenlijkbare budgetpolitiek te voeren.

 

Hierop werd door CD&V  en de schepen Lacres onmiddellijk NEEN geantwoord,  … wat kon een korte reflexieperiode schaden om  over zo’n belangrijk , niet betaalbaar  , prestigeproject -  na te denken – te meer dat men het risico loopt, dat alle andere projecten ook geblokkeerd geraken , zoals de oprichting van de sporthall.

                                                                                                                                                            

3/..                                                                      

Dit bewijst eens te meer dat het niet gaat om het belang van de Pepingenaar, maar om macht, mandaten.

 

Nu,  er is misschien een lichtpunt.  Een privaat investeerder heeft zich aangeboden om er een kinderopvang te maken in de Zagerij.   Dit zou dan kunnen gebeuren in het kader van een private – publieke samenwerking.

 

Dit zou tot voordeel hebben dat :

 

-het een werkelijk nuttig project is , waar de Pepingenaren zeker en vast hun voordeel zullen uithalen

-dat het budget  en financiering zo mogelijk zou worden.

-dat de kinderopvang, die momenteel gebeurt in Pinokio (die toch moet verhuizen ) alsook de kinderopvang die nu gebeurt in  het beneden gedeelte van het gemeentehuis, wat niet de meest geschikte plaats is,  waar de kinderopvang degelijk kan gebeuren.

-de kinderopvang is ook een van de belangrijkste punten van het CD&V programma ; we hopen dan ook dat uit machtwellust hier niet tegen zijn.

-dat er zo misschien nog ruimte vrij komt voor eventuele ander projecten (ook al dan niet in pps ) zoals de oprichting van de sporthall.

 

We roepen de CD&V op,  hierover nog eens goed na te denken;

 

Dit is meer dan redelijk  , CD&V heeft uiteindelijk  een onbetaalbare financiering , langs de gemeenteraad , opgedrongen.

 

We zijn liberalen, we  zijn positieve, constructieve mensen.

 

Uit de enquête door het Nieuwsblad gevoerd blijkt dat

 

-8,3 van de mensen op 10 graag in Pepingen woont

-7,6 va, de mensen op 10 fier is over de gemeente Pepingen

-dat de mensen tevreden zijn over de klantgerichtheid en vriendelijkheid van de administratie , - een van de kerntaken van een gemeente,  er  is zelf een stijging op dit punt  ten op zichte van de vorige legislatuur

- dat de burgemeester, ondanks alle problemen en tegenwerkingen nog een goede score van 5,8 krijgt

-de werken aan de N28 schieten goed op,  de handelaars hebben het moeilijk, maar ook zij hebben bewezen dat men een moeilijk iets kan ombuigen tot een positief iets;

               

Ik zou zeggen EDDY TIMMERMANS, je bent een goede, geduldige burgmeester,  - een burgervader voor al de inwoners van Pepingen.    Eddy is werkelijk  vergroeid  met de Pepingse samenleving en toont ook werkelijk daadkracht.

 

Zowel hij,  als gans zijn ploeg,  verdient dan ook een groot applaus en ondersteuning.

 Open Vld  Pepingen

                                                                                                                             Voorzitter De Vos René.          

  

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen