SPEECH 2017 van dhr. DE VOS RENE. (gemeenteraadslid, voorzitter Open Vld Pepingen)

29-01-2017 12:11

 

Beste vrienden,                                      

 

Iedereen van harte welkom.

 

Namens het bestuur Open VLD Pepingen en mezelf wens ik jullie allen een voorspoedig, gezond en liefdevol jaar 2017.

De tijd vliegt snel.

Het jaar 2016 was zeker en vast geen grand cru jaar.

Op wereldvlak was en is er de oorlog in Syrië, de vluchtelingenproblematiek. Ook België bleef niet gespaard, denk aan de bloedige aanslagen op Zaventem en in het metrostation Maalbeek.

De wereld werd soms ook op zijn kop gezet, er waren verrassingen zoals de Brexit in Engeland en de verkiezingsoverwinning van president Trump in de VS. Ik zou deze laatste zelfs de twitterende president noemen. De klassieke media, opiniemakers en machtscentra hebben deze zaken niet zien aankomen. Ze reageren dan ook verwonderd en soms zelfs nijdig.

Op wereld- en nationaal vlak waren er in 2016 zeker en vast ook positieve feiten te vermelden, zoals bv.

1)    Op gezondheidsvlak:

·        Na 40 jaar zoeken werd er uiteindelijk een doeltreffend vaccin gevonden tegen ebola

·        Het kankeronderzoek zit op kruissnelheid: in de KU Leuven werd een manier ontdekt om de kanker in een soort ‘spinnenweb’ te vangen.

2)    Op gebied van de natuur is gebleken dat de zuurtegraad in de atmosfeer veroorzaakt door menselijke vervuiling bijna terug gedaald is tot op het niveau van de jaren 1930.                                                                                   1/..

 

3)    Op politiek vlak is er een einde gekomen aan het 50 jaar durend conflict in Colombia, zodoende dat er nu vrede is van Patagonië tot Alaska.

4)    En tenslotte voor de samenleving is het zo dat de Vlaming zich bijzonder gul heeft getoond bij de Rode Neuzen Dag en Music For Life. Er werd een recordopbrengst verwezenlijkt, hetgeen een duidelijk lichtpunt in een maatschappij waarvan men zegt dat ze steeds meer verzuurt.     

 

En op lokaal vlak ,  in Pepingen ?

Ook hier werd de wereld op zijn kop gezet.

Na het overlopen van een schepen van onze coalitiepartner verloren we spijtig genoeg onze meerderheid in de gemeenteraad.

De CD&V en de betrokken schepen eisten een nieuw burgemeester- en schepencollege op,  in ruil voor goedkeuring van het budget.

Ze stelden het persoonlijk belang boven het belang van Pepingen en het belang van de Pepingenaar.

Wij ( Lvb en onze coalitiepartner ) zijn hierop niet willen ingaan.

Bijgevolg was er geen goedgekeurd budget.  

 

Dit werd door de CD&V aangegrepen om een procedure van onbestuurbaarheid bij de Raad van State op te starten (dit is overigens een nieuw juridisch middel dat ingesteld werd op 1 januari 2013).

Bij een arrest van 10 juni 2016  van de Raad van State werd CD&V en de betrokken schepen teruggefloten en kreeg burgemeester Eddy Timmermans gelijk, met name er werd bevestigd dat Pepingen  wel degelijk een bestuurbare gemeente is.

Ieder normaaldenkend mens zou denken,  dat dit een bezinning of een reflectie zou oproepen bij de CD&V.

                                                                                                                           2/..

 

Maar neen dus, het gaat van kwaad van erger.

CD&V Pepingen voert haar obstructie- en afbraakpolitiek verder en loopt in feite blindelings de betrokken schepen na, uit vrees haar wiskundige meerderheid te verliezen.  

                                                                          ..

De Cd&V Pepingen laat uitschijnen dat ze de eerste viool speelt maar is in feite met handen en voeten gebonden aan de bewuste schepen .

 

Op de laatste gemeenteraden worden door CD&V Pepingen en de bewuste schepen, op een stelselmatige wijze,  alle punten weggestemd en niet behandeld. Daardoor staan er momenteel reeds 72 punten op de agenda. 

Cd&V stelt dat de meerderheid niet wordt erkend.   

Dat is, - dit in plat Pepings gezegd   “ dikke zever “, want ze hebben de meerderheid, ze moeten ze maar gebruiken op een positieve en constructieve manier, (bvb goedkeuring budget ) ;  Maar dat is natuurlijk niet de kern van de zaak,  niet de klepel van de klok, …want dat zijn de postjes  : mandaat van schepenen en burgemeester.

Men kan zich de vraag stellen of ze nog wel degelijk handelen binnen het mandaat, dat ze van de kiezer hebben gekregen. .

Zouden ze in volle verkiezingsperiode durven zeggen hebben ;

-we stemmen stelselmatig alle punten van de gemeenteraden weg. ?

-we keuren niets goed, zelfs onze eigen punten niet ?

-we houden gemeenteraden van 10 minuten en strijken onze zittingspremie op  ?                                                                                                                                   

                                                                                                                                       3/..

Zou de Pepingse kiezer  gekozen hebben voor dergelijke mensen, met een dergelijk programma ??       -   uiteraard NEEN.

 

Een recent dieptepunt werd bereikt bij de problematiek van de vuilnis ophaling, ook CD&V en de schepen in kwestie hebben dit punt niet willen behandelen, daar waar het ging om een zuiver administratief gegeven, met name het stemmen van het deel uitmaken van de nieuw op te richten intercommunale Intradura die Haviland zal vervangen.

Hier wordt terug het persoonlijk belang en het manoeuvreren van Pepingen in een kunstmatige onbestuurbaarheid door CD&V,  boven het belang van Pepingen en de Pepingenaar gesteld.

Een andere oplossing zou er misschien kunnen in bestaan dat de fractieleider van CD&V en de bewuste schepen zelf instaan voor de vuilnis ophaling  in Pepingen.

 

Wij zijn  liberalen, wij zijn positieve mensen, we zijn voor vrijheid en we zijn voor vooruitgang.

Is alles kommer en kwel in Pepingen?  

Neen, immers,  :

-we zijn steeds positief en constructief blijven verder werken in de gemeente.

-De dagdagelijkse werking van de gemeente gaat voort.

- De dienstverlening vanuit de gemeente en vanuit het OCMW blijven wij verder maximaal verzorgen.

-De financiële gezondheid van Pepingen gaat er sinds 2013 op vooruit. Zoals jullie weten hebben we een allesbehalve schitterende erfenis gekregen vanuit het vorig bestuur 2007-2012. Wij startten met een negatief kasresultaat van meer dan een half miljoen € (568.695 €).                                                                4/..

In het budget dat op de gemeenteraad van december 2016 werd voorgelegd is dit ondertussen geëvolueerd tot een cumulatief overschot van bijna 1 miljoen € (935.087 €).

-Ook externen bevestigen dat we ondanks alles goed bezig zijn:

-         Audit  Vlaanderen kende Pepingen een uitstekend resultaat toe na een thema-audit over aankoop, contractbeheer en rapportering binnen de gemeente.

-         In de recente gemeentetest van Het Nieuwsblad behaalde Pepingen een meer dan behoorlijke score, zelfs de hoogste van de omringende gemeenten.

 

Hieruit blijkt dat wij met Eddy Timmermans een zeer goede burgemeester hebben. Hij is makkelijk bereikbaar, we weten uit ervaring dat hij zeer koelbloedig blijft in alle mogelijke omstandigheden en oog heeft voor praktische oplossingen en de praktische kant van het leven.

 

Hij is iemand die met zijn beide voeten op de grond staat en waarop men kan vertrouwen.  Hij is rechtuit en rechtlijnig. , is niet de man van politiek

gekonkelfoes , niet de man van gebroken beloften.  

Hij behaalde in een recente enquête van het nieuwsblad zelfs

 een 9 op 10 !

Ik zou zeggen dat Eddy , het zeker vast verdient om in 2018 terug burgemeester te worden met verkiezingen . 

 

Ik wil van dit moment dan ook gebruik maken om dank u wel te

Zeggen aan Eddy maar tevens aan onze volledige groep die nog steeds

goed samenwerkt en aan al de gemeentelijke diensten

en personeelsleden die in feite reeds geruime tijd moeten

werken in moeilijke omstandigheden.

 

Graag een applaus voor Eddy, de groep en iedereen die op een constructieve en positieve wijze verder blijft meewerken.

 

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen