Peter Lacres stemt opnieuw mee met de oppositie ivm de zagerij !

14-09-2015 10:28

 

LVB heeft tijdens haar verkiezingscampagne van 2012 duidelijk gesteld dat zij af wil van de politiek van veel te dure projecten die geen wezenlijke bijdrage leveren aan de gemeenschap en die enkel voor de ‘eer en glorie’ van individuen worden aangemoedigd. Wanneer in oktober 2012 LVB een coalitie aanging met NVA was dit onder andere op basis van een gemeenschappelijk standpunt rond de Zagerij ,  waarbij de locatie van de bibliotheek in Bellingen behouden bleef.Pepingen heeft al een bibliotheek, deze verhuizen naar een zwaar te renoveren gebouw in het centrum van Pepingen is een totale geldverspilling die de gemeentefinanciën niet aankunnen zonder de dienstverlening in gedrang te brengen.In de loop van de legislatuur bleek echter dat Lacres Peter in dit dossier een bocht van 180 graden na en er een manier in zag om zichzelf op te hemelen. De geldelijke gevolgen daarvan beschouwt hij als bijzaak.

Het oude spook van zelfverheerlijking na van enige macht geproefd te hebben stak zodoende opnieuw de kop op.LVB is haar standpunt steeds trouw gebleven. Het project Zagerij met een verhuis van de bibliotheek is financieel niet haalbaar. Liever zetten wij in op een sporthal waarmee de gemeente een infrastructuur krijgt die iets nieuw aanbrengt.

Peter Lacres, die oorspronkelijk ook schepen van sport was, kon dit project blijkbaar niet aan en gaf zijn bevoegdheden af om zich vervolgens te richten op het project Zagerij waar hij zich simpelweg kon beperken tot het opnieuw bovenhalen van de oude CD&V-plannen. Te pas en te onpas werd het project Zagerij opnieuw op de agenda gezet door de CD&V-oppositie. Peter Lacres stemde soms mee met CD&V en soms ook niet. De financiële gevolgen werden door Peter Lacres echter nooit in overweging genomen om zijn standpunten te motiveren.

De gemeenteraad van juni 2015 was een bedroevend hoogtepunt van deze soap.Tijdens de gemeenteraad van mei 2015 werd er door de voltallige gemeenteraad beslist om een financiële simulatie te doen op basis van de gegevens door CD&V aangegeven tegen 10 juli 2015.Tijdens de gemeenteraad van juni 2015 brengt CD&V deze vraag opnieuw op de gemeenteraad, ondanks het akkoord. Daarbij wordt echter ook gevraagd om de nodige gelden te reserveren in het budget om de architect aan het werk te stellen om het project opnieuw op te starten. Peter Lacres stemt dit mee goed met de CD&V-fractie.Dus nog vóór de financiële impact onderzocht is laat Peter Lacres toe dat er gelden worden uitgegeven om het project Zagerij van start te laten gaan! Daarmee is op ontegensprekelijk wijze bewezen dat Peter Lacres geen enkel oog heeft voor de financiële gevolgen die dit zal hebben voor de belastingbetaler maar des te meer voor het prestige dat hij daarmee zichzelf kan toemeten.

In 2011-2012 werd er door het vorige CD&V-bestuur al een bedrag van minstens € 32.000 uitgegeven aan voorontwerp en ontwerp van het project. De bouwvergunning is ondertussen vervallen.Peter Lacres zorgt er dus voor dat er nu opnieuw een gelijkaardig bedrag moet worden uitgegeven, zonder dat zelfs maar is onderzocht of de gemeente het project zelfs maar aankan!

Van verspilling gesproken!!! Vindt de man nu echt dat een belastingverhoging, een stopzetting van elke investering in herstel van het wegennetwerk én een afbouw van de dienstverlening ‘goede politiek’ is? Of waant hij zich een Zonnekoning ?.

Peter Lacres zetelt inmiddels als onafhankelijke en maakt geen deel meer uit van de NVA .

 

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen