Oppositie start procedure op voor aanstelling nieuw schepencollege

10-02-2017 23:24

 •  

   

   

 • LVB en NvA betreuren ten zeerste de houding van Cd&V en Peter Lacres.

  Wij hebben na het arrest van de Raad van State van 10 juni 2016 meermaals opgeroepen om tot een echte eenheidscoalitie te komen met al de partijen die hebben deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Men heeft hier niet op geantwoord en zelfs de pogingen daartoe van de provinciegouverneur werden zonder pardon afgewimpeld.

  Wij hebben meer dan eens gevraagd aan Cd&V en aan Peter Lacres om dan toch minstens de punten waartegen zij geen belet hebben omdat ze niet met beleid te maken hebben of omdat het hun eigen projecten betreft, toch goed te keuren.

  Zonder enige uitleg werd deze vraag gewoon genegeerd door Cd&V en Peter Lacres!

  We hebben hen herhaaldelijk meegedeeld zij over een meerderheid in de gemeenteraad beschikken en dat zij via de gemeenteraad eigenlijk perfect alle legitieme  beslissingen kunnen  nemen die zij  wensen  te nemen. Het college is namelijk verplicht om door de gemeenteraad genomen legitieme beslissingen,  uit te voeren.  Er zou  opnieuw debat zijn in de gemeenteraad : soms zullen de  beslissingen  meerderheid tegen minderheid genomen worden, dan weer zullen we ons allemaal achter een punt kunnen scharen.

  De Raad van State heeft in zijn arrest duidelijk vastgesteld dat LVB en NVA een meerjarenplan en een begroting naar de gemeenteraad hebben gebracht welke de voorstellen van Cd&V en Peter Lacres opneemt. Dat is vandaag nog steeds zo.

  Wij hebben Cd&V en Peter Lacres m.a.w. andere en meer constructieve keuzes geboden in de gegeven omstandigheden! Cd&V en Peter Lacres hebben dit aanbod niet willen aannemen en zijn voor het platte populisme gegaan.

  Cd&V gaat daarbij dan zelfs nog zo ver dat ze de situatie die ze zelf tot stand brengen, in de schoenen proberen te schuiven van de burgemeester.

  Het zijn Cd&V en Peter Lacres die telkens weigeren de gemeenteraad te laten doorgaan, zelfs als daar punten op staan die hun oorsprong vinden in hun eigen voorstellen, en niet de burgemeester!

  De kiezer heeft in 2012 voor een duidelijk project gekozen.

  Cd&V is er in geslaagd om Peter Lacres te doen overlopen en zich af te zetten tegen de keuze van de kiezer om vervolgens op een ongeziene manier aan afbraakpolitiek te gaan doen.

  Kan het dat het project van de kiezer zomaar aan de kant mag worden geschoven omdat een aantal mandatarissen een niet te stillen honger naar macht hebben?

  Moet er niet iemand zijn die die democratische keuze verdedigt?

  Wij kunnen ons natuurlijk niet beroepen op de hoogstaande morele principes van de nieuwe meerderheid, alleen maar op de eenvoudige lessen die we meekregen in onze opvoeding. Iedereen gelijk voor de wet bijvoorbeeld. Een geloof in rechtvaardigheid en in respect, in vertrouwen en in de integriteit van een gegeven woord. In hard werken ook om een doel te bereiken. Dat hebben we de voorbije jaren in Pepingen zeker gedaan, en ik hoop dat jullie met mij even fier zijn op onze realisaties. Onze gemeente is financieel gezond en heeft zelfs terug een kleine reserve. Onze straten en bermen zijn proper, dankzij onze gemeentediensten. Onze administratie kreeg goede punten bij de laatste audit. De werking van onze bib is uitgebreid en we maakten vorderingen in alle belangrijke dossiers: van de waterzuivering, over de sociale woningbouw en het fietspad in de Hoesnaek, tot de sporthal en de kinderopvang in De Zagerij. Nog belangrijker is de blijvende motivatie waarmee het gemeentepersoneel en ons bestuur er in Pepingen het beste van wil maken.

  Hoe we dat gaan doen, lijkt heel simpel. Dat is het ook. We gaan dat doen in daden, en niet in woorden. Men verwijt ons een gebrek aan visie, maar onze plannen liggen al meer dan 4 jaar op tafel. Men verwijt ons telkens de verkeerde beleidskeuzes te maken, maar we horen nooit concrete, haalbare alternatieven. Men verwijt ons een gebrek aan dialoog, maar alle constructieve voorstellen komen van onze kant en slaan te pletter tegen de blinde muur van de nieuwe meerderheid. Men verwijt ons de stilstand in de gemeente, maar bij elke gemeenteraad worden al onze agendapunten afgevoerd. Alleen wanneer een lid van de nieuwe meerderheid in een betalend mandaat kan gestemd worden, wordt een uitzondering gemaakt. Dan is de gemeente opeens niet meer onbestuurbaar. De nieuwe meerderheid wil niet vooruit tot LVB en N-VA helemaal gekortwiekt en weggedrumd zijn, beladen met alle zonden van de wereld. Dat neigt niet meer naar persoonlijke rancune, dat IS persoonlijke rancune. Het is dan ook ongehoord dat deze honger naar mandaten en naar de burgemeesterssjerp verkocht wordt als het algemeen belang van de Pepingenaar. Tegen die schijnheiligheid zetten wij ons af. Want wat was er eerst in deze ‘kip of het ei’-discussie? De kunstmatige onbestuurbaarheid, aangevuurd door een overlopende schepen en een al te gewillige oppositie? Of onze reactie waarbij we met alle middelen proberen om de democratie te vrijwaren in Pepingen? De vraag stellen is ze beantwoorden.

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen